Sluiproute voor ontslagvergoeding wordt versperd

Ontslagvergoedingen die worden gebruikt als sluiproute om oudere werknemers met vervroegd pensioen te sturen, worden in de toekomst belast met een extra heffing van 26 procent. Staatssecretaris Wijn (Financiën, CDA), die dit plan in juni nog opschortte na kritiek uit de Tweede Kamer, zet het nu toch door.

Wijn maakte eerder al duidelijk dat het niet de werknemers zijn die de heffing moeten betalen, maar de werkgevers. Gisteren heeft hij, om nog andere bezwaren weg te nemen, ter toelichting een nieuw besluit naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij zou hier vanmiddag met de Kamer over spreken, bij een overleg over aanpassing van de Werkloosheidswet en het ontslagrecht. Dan komt ook aan de orde vanaf welke datum de heffing zal worden opgelegd.

De staatssecretaris wijt de onrust van begin juni aan het ,,technische taalgebruik'' in het eerste besluit. In het nieuwe besluit van gisteren staan enkele cruciale verduidelijkingen. Zo blijkt hieruit dat niet de werkgever maar de belastingdienst moet aantonen dat de ontslagregeling in kwestie een verkapte vut-regeling is.

Verder staat er dat de belastingdienst bij een reorganisatie of individueel ontslag van de werknemer wegens disfunctioneren geen heffing zal opleggen. Dat gebeurt echter wel als een groep oudere werknemers wordt ontslagen en deze allemaal een financiële regeling krijgen aangeboden om de periode tot het pensioen te overbruggen.

Kamerlid Verburg (CDA) noemt het besluit ,,een verbetering'', maar zij vindt dat het nog wel wat simpeler kan. ,,In het besluit staan woorden als loonstamrechten, daar heeft geen werkgever van gehoord.'' Ook wil zij weten of het de bedoeling is dat de belastingdienst een ontslagtoets gaat uitvoeren.

Weekers (VVD) vindt het een ,,goed besluit''. Hij zegt dat Wijn hiermee voldoende duidelijk heeft gemaakt dat het niet zijn bedoeling is om de ontslagvergoeding als zodanig aan te tasten, maar om sluiproutes naar vervroegde pensionering af te snijden.

Noorman-Den Uyl (PvdA) vindt de verduidelijking van de bewindsman onvoldoende. Zij vindt dat er niet getornd mag worden aan ontslagvergoedingen volgens de kantonrechtersformule. ,,Alleen vergoedingen die daar bovenuit komen, mogen belast worden.''