Schenk aandacht aan moslim-intelligentsia

In het artikel van Gilles Kepel in Opinie & Debat van 26 augustus analyseert hij de ontwikkeling van terreurbolwerken in de Europese buitenwijken. Dat heb ik dan ook met veel interesse gelezen. Bovendien verwachtte ik, zoals de titel belooft, een uitgebalanceerde analyse van de bijbehorende strijd daartegen. Dat laatste heeft hij nauwelijks behandeld en zo maakt hij zich schuldig aan dezelfde militante denktrant als de door hem verachte groep van jihad-salafisten.

Zijn suggestie dat de strijd tussen deze groep en tussen de piëtistische salafisten uitmaakt in hoeverre de wereld geteisterd zal worden door terreur is simplistisch en gevaarlijk omdat simplificaties gemakkelijk tot self-fulfilling prophecy's kunnen leiden. Het stuitende is, dat de minachting die bestaat onder salafisten tegenover de rest van de moslimgemeenschap, dezelfde is als die Kepel koestert voor deze groep. Hij praat namelijk over de gemiddelde Al-Jazeera-televisiekijker die de gewapende strijd tegen Israël als legitiem ziet. Dit maakt een persoon nog lang niet tot terrorist of meeloper van terroristen, want dan zou de wereld er nu al heel anders uitzien. Dit nodigt echter wel uit tot doemdenken over de toekomst.

Islamisten als Kepel zouden er daarom beter aan doen, aandacht te schenken aan de intelligentsia onder de moslimbevolking die zich niet aansluiten bij hersenspoelende bolwerken en die zich bedienen van het gesproken en geschreven woord. Zij hebben nl. op zijn minst een verzachtende en helende werking op de grimmige sfeer die alleen maar grimmiger wordt wanneer de nadruk wordt gelegd op het toch al zo in het oog springende militantisme. Men realisere zich dat militantisme veelal voortkomt uit de onkunde om zich te bedienen van de taal.

    • G. Boulouize-Van Huit Lelystad