Reportage Biloxi

De reportage uit Biloxi `Dit shirt en deze broek zijn mijn enige bezit' (31 augustus, pagina 5) is een bewerking `Door een onzer redacteuren'. Het betreft een ingekorte versie van twee verslagen uit de in het artikel genoemde The New York Times.