Nieuwe standaard braille-alfabet

Het Nederlands en Vlaams braille-alfabet houdt zich sinds vandaag aan een nieuwe standaard. Er zijn tekens vastgesteld voor @, € en _ , waarvoor nog geen eenduidige brailleletter bestond. De afspraak is nu dat @ hetzelfde geschreven wordt als â, en € als e. Nieuwe letters konden niet bedacht worden, omdat in het brailleschrift maar 64 tekens mogelijk zijn. Die waren alle al bezet. Om braille beter toepasbaar te maken op computers zijn nog andere aanpassingen gedaan. Zo hadden ( en ) eerst hetzelfde brailleteken, nu twee verschillende. In totaal hebben tien tekens een extra, of nieuwe betekenis gekregen. De Nederlandse en Vlaamse braillecommissies hebben drie jaar aan de nieuwe spelling gewerkt.