Neo-conservatieven in VS

In zijn tirade tegen de neocons in de VS maakt Bas Heijne (NRC Handelsblad, 27 augustus) opnieuw de fout neo-conservatieven met conservatieven op één hoop te gooien. Daarom nog eens een rechtzetting. Neo-conservatisme verhoudt zich tot conservatisme als neo-gotiek tot gotiek. Neo-gotiek is niet een variant van gotiek, maar gewoon anachronistische namaak en dus nep-gotiek. Zo is ook neo-conservatisme gewoon nep-conservatisme.

Het is van belang dit op te merken, want nu het neo-conservatieve Irakavontuur van de VS bijstelling behoeft, is het nog niet zo, dat linkse liberalen het weer voor het zeggen krijgen. Echt conservatisme is in een revolutionair land als de VS evenmin mogelijk als in, pakweg, Iran of Noord-Korea, maar in Europa zijn er nog mogelijkheden voor, zij het ook met enige moeite. In de komende herfst zal er een `Abrahamitisch Manifest' verschijnen waarin staat aangegeven langs welke lijnen een goede oplossing kan worden bereikt. Nog even geduld dus.

    • Ben Hoffschulte Leuven