Hogeschool InHolland opent klachtensite

Hogeschool InHolland gaat op een openbare website bijhouden hoe organisatie en docenten presteren. College-uitval en klachtenbehandeling worden openlijk geregistreerd. Dit heeft Jos Elbers, voorzitter van het college van bestuur van InHolland, vanmiddag aangekondigd in zijn toespraak ter gelegenheid van de opening van het hogeschooljaar 2005. Dit voorjaar leidden klachten over slechte organisatie, te weinig lesuren en te weinig aandacht en geld voor onderwijs tot veel negatieve publiciteit over InHolland.