Akkoord Chinees textiel blijft uit

Diplomatiek overleg op hoog niveau heeft nog geen oplossing gebracht voor de bijna 80 miljoen stuks Chinees textiel die in de Europese havens op toelating wachten.

Eurocommissaris Peter Mandelson van Handel heeft zijn plannen om de kleding alsnog toe te laten voorgelegd aan vertegenwoordigers van de lidstaten. Hij is volgens diplomaten binnen de Europese Unie voorstander om de goederen die voor 12 juli van dit jaar zijn besteld, alsnog vrij te geven aan de importeurs.

Hoewel alle landen zeiden een oplossing na te streven, hadden landen met veel eigen textielindustrie zoals Spanje, Italië, Frankrijk, Griekenland en Polen nog steeds bedenkingen bij de concrete voorstellen van Mandelson, aldus diplomatieke bronnen binnen de EU.

Eerder dit jaar werd Europa overspoeld door goedkoop textiel uit China en daarom werden quota ingesteld. Op dat moment waren echter al scheepsladingen onderweg, die zijn gestrand bij de douanediensten in de havens.

Ondertussen pleit ondernemersvereniging VNO-NCW ervoor dit textiel alsnog toe te laten, zonder dat dat ten koste gaat van de quota voor volgend jaar.

Gisteren strandde ook het overleg tussen China en de Verenigde Staten over hetzelfde onderwerp. David Spooner, de leider van de Amerikaanse delegatie die in Peking de besprekingen voerde, zei dat hij optimistisch blijft over de mogelijkheden om vooruitgang te boeken. Hij probeert de komende dagen een nieuwe overlegronde te organiseren.

EU-diplomaten lieten weten dat het nog niet duidelijk is of de aantallen kledingstukken die mogelijk vrijkomen vermindert moeten worden van de quota voor volgend jaar. China heeft tot nu toe geweigerd de quota voor 2006 en 2007 te veranderen. Die zijn in juni van dit jaar nog aangepast na aanleiding van de commotie rond de toevloed aan kleding naar de Europese Unie.