`Zoet na zuur' komt uit het Wilhelmus

De beeldspraak van premier Balkenende over zoet na zuur in het hoofdartikel `De kleren van de keizer' (Opinie & Debat, 27 augustus), is niet ,,gekocht bij de drogist'' maar ontleend aan het Wilhelmus, en wel het negende couplet: ,,Nae't suer sal ick ontfangen van God den Heer oock 't soet`' etc.

    • F. Veringa