Veerman erkent `slordigheden'

Minister Veerman (Landbouw, CDA) erkent dat hij ,,slordigheden'' heeft begaan als eigenaar van zijn holding Veerman France SAS. Hij zegt ,,formeel'' een fout te hebben gemaakt door de jaarrekening van een van de holdings te ondertekenen, maar ,,materieel'' stelt dat volgens hem niets voor, omdat hij zichzelf ,,niet bevoordeeld'' heeft en omdat het om ,,een slapende vennootschap'' gaat.

,,Ik heb dingen gedaan die niet hadden mogen gebeuren'', zei Veerman gisteravond. Premier Balkenende, gisteravond met Veerman op werkbezoek in Bennekom, zegt dat Veerman ,,een goed verhaal heeft'' en steunt zijn minister en partijgenoot. De Tweede Kamer wil opheldering van Veerman en Balkenende en houdt hier morgen een spoeddebat over.

Gisteren ontstond opnieuw politieke commotie rondom de minister. Veerman bleek in oktober vorig jaar nog, als bestuurder (président) van Veerman France SAS, zijn handtekening had gezet onder verschillende financiële stukken. Zo ondertekende hij een besluit van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Dit is in strijd met gedragsregels van het kabinet, die bepalen dat bewindslieden wel bezit maar geen zeggenschap mogen hebben.

Het was de tweede keer deze maand dat Veerman in opspraak raakte. Begin augustus werd bekend dat Veerman als eigenaar van boerenbedrijven 190.000 euro subsidie van de Europese Unie ontvangt. Met name de internationale pers legde een verband met het verzet van minister Veerman tegen afschaffing van Europese landbouwsubsidies.

Veerman zei gisteren dat hij zijn handtekening niet onder de stukken van Veerman France SAS had mogen zetten.

Deskundigen in ondernemingsrecht en de Kamer van Koophandel in Frankrijk weerspreken de lezing van de minister als zou het om een lege BV gaan. Het gaat om een holding die de deelnemingen in de Franse landbouwbedrijven van de minister beheert.

Veerman en de premier zijn het er over eens dat ,,er geen grote dingen fout zijn gegaan'', zei Veerman gisteren. De linkse oppositiepartijen reageerden geprikkeld op de nieuwe onthullingen. Kamerlid Kalsbeek (PvdA) vindt het tijd voor ,,een ernstig gesprek met de minister-president''.

VEERMAN pagina 3

hoofdartikelpagina 7