Schade orkaan Katrina blijkt veel groter

Het verlies aan mensenlevens en de materiële schade die de orkaan Katrina in de Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi en Alabama heeft veroorzaakt blijken veel groter dan direct na het overtrekken van de orkaan werd aangenomen. Alleen al in het 45.000 inwoners tellende Biloxi wordt verwacht dat het dodental in de honderden loopt.

De stad New Orleans in Louisiana dacht gespaard te zijn gebleven toen het oog van de orkaan, dat aanvankelijk op de stad afkoerste, maandag iets naar het oosten afboog. Gisteren braken alsnog twee dijken langs het aangrenzende meer Pontchartrain en steeg het water in de deels al ondergelopen stad snel. Volgens burgemeester Ray Nagin staat zeker 80 procent van het grotendeels onder zeeniveau liggende New Orleans onder water en dreigt de stad snel geheel onder te lopen. De gemalen die de komvormige stad droog moeten houden, werken niet, waarschijnlijk door het uitvallen van de elektriciteit.

De aandacht leek zich aanvankelijk te richten op de materiële schade, maar het redden van mensenlevens staat nu voorop. Gouverneur Haley Barbour van Mississippi meldde dat het dodental in Biloxi en omgeving op dat moment tachtig bedroeg. Volgens woordvoerder Vincent Creel van de stad zal het aantal slachtoffers uiteindelijk ,,in de honderden'' lopen.

Hulpverleners kunnen het gebied nog altijd moeilijk bereiken. De hele dag toonde de Amerikaanse televisie beelden van reddingswerkers in boten en helikopters die duizenden mensen die geen gehoor hadden gegeven aan de oproep tot evacuatie van hun daken haalden. De kustwacht hakte zich een weg door daken om mensen te redden die op hun zolders zaten opgesloten. Overlevenden werden naar ziekenhuizen en het sportstadion Superdome in New Orleans gebracht, waar zich vanmorgen rond 25.000 mensen bevonden.

Laat in de middag werd een ziekenhuis door het stijgende water gedwongen te sluiten, en gelastte gouverneur Kathleen Blanco van Louisiana de ontruiming van de Superdome wegens gevaar voor de volksgezondheid. Ook binnen het stadion, waarvan het dak beschadigd raakte, staat water. De elektriciteit is er uitgevallen, de toiletten stromen over, er is geen drinkwater meer en de aanvoer van voedsel verloopt moeizaam. Buiten het stadion stond een meter water.

De honderdduizenden die wel vertrokken, zullen ,,nog zeker weken, zo niet maanden'' in noodopvang moeten leven, schatte directeur Brown van de Federal Emergency Management Agency. Het Rode Kruis telde gisteren 37.000 mensen in zijn tenten. In Lafayette (Louisiana) schuilen zeker 1.800 mensen in een kerk, omdat alle hotels in de stad vol waren.

In verschillende steden in de getroffen regio werd gisteren geplunderd. De politie nam in het historische French Quarter van New Orleans foto's van de plunderaars, maar, zo zei een woordvoerder, had nu iets beters te doen dan arrestaties te verrichten.

Katrina, nu een tropische storm, vervolgt haar weg door de VS en zorgde gisteren voor zeker zeven tornado's in Tennessee en Kentucky en hevige regen in het noorden van Mississippi. De kans bestaat dat de rivier de Mississippi, die uitmondt bij New Orleans, buiten haar oevers treedt.

HULP: pagina 5