Regels zorgen voor kosten bedrijven

Ondernemers ergeren zich groen en geel aan de regelgeving van de overheid. Voortdurende veranderingen van de regels, de onmogelijkheid om tegenstrijdige regels na te leven en de verplichting om als onzinnig ervaren regels te moeten uitvoeren vormen de hoofdmoot van klachten van ondernemers. Bovendien jaagt de regelzucht van de overheid bedrijven op hoge kosten.

Dit blijkt uit een onderzoek dat een commissie onder leiding van Leo Stevens, hoogleraar fiscale economie van de Erasmus Universiteit, gisteren heeft aangeboden aan staatssecretaris Karien van Gennip (Economische Zaken, CDA).

Stevens heeft een `top tien' van meest hinderlijk ervaren regels opgesteld en tevens een rapport geschreven over de financieel-administratieve regeldruk.

De Commissie-Stevens is vorig jaar ingesteld door Van Gennip en minister Zalm (Financiën, VVD) om inzicht te krijgen in de klachten van ondernemers ten aanzien van de regeldruk uit Den Haag en Brussel. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse regels vloeit namelijk voort uit Europese verplichtingen. Het kabinet wil in 2007 de kosten van de regelgeving met een kwart hebben verminderd. Hoewel een aantal regels is verdwenen, ervaren veel ondernemers desondanks dat er nog steeds nieuwe regels bijkomen.

Van Gennip zei in een reactie dat ze de `top tien' van klachten zal aanpakken. ,,Sommige punten zitten al in ons pakket van regels die we willen afschaffen, maar we zetten ze boven aan de lijst'', aldus Van Gennip.

Een belangrijke bron van ergernis vormt de verplichte informatievoorziening die gevraagd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS baseert zijn economische kwartaalberichten op gegevens die ontleend zijn aan het bedrijfsleven.

Van Gennip zei in haar reactie dat het kabinet bij de invoering van nieuwe regels wel de maatschappelijke en politieke overwegingen betrekt, maar te weinig aandacht heeft voor de gevolgen voor ondernemers. Ze beloofde dat hiermee in de toekomst meer rekening zal worden gehouden.

Stevens zei bij de presentatie dat regels ,,geen blokkerende functie'' mogen hebben. ,,Ondernemers moeten bonafide lefgozers kunnen zijn die creatief, innoverend en dynamisch kunnen ondernemen.'' Stevens beloofde de stappen van het kabinet om de regeldruk te verminderen te blijven volgen.