PvdA wil uitleg over plussen van De Geus

De PvdA wilde gisteren van het kabinet inzicht krijgen in de koopkrachtcijfers, maar kreeg dat niet. ,,De pers heeft de indruk gewekt dat bepaalde groepen er 5 procent op vooruitgaan.''

,,Indianenverhalen'', zo betitelt Tweede-Kamerlid Ferd Crone (PvdA) de koopkrachtcijfers die sinds vorige week in de media circuleren. Geen van de bewindslieden heeft ze tot nu toe in het openbaar willen bevestigen, maar Crone is ervan overtuigd dat ze wel door het kabinet naar buiten zijn gebracht.

Hij begrijpt dan ook niet waarom de cijfers niet in overeenstemming zijn met de lastenverlichting die de premier vorige week heeft aangekondigd. ,,Het kabinet heeft voortdurend geroepen dat het iets voor de middeninkomens ging doen'', zei de PvdA'er gisteren tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer. ,,In de door het kabinet uitgebrachte koopkrachtplaatjes lees ik echter dat de middeninkomens er niets bij krijgen. Waarom zijn de cijfers niet in overeenstemming met het beeld dat de premier heeft uitgedragen?''

Crone stelde gisteren aan de orde op welke wijze en in welke vorm het kabinet op prinsjesdag koopkrachtcijfers zal presenteren, ,,zodat objectiviteit gegarandeerd is''. Een echt koopkrachtdebat mocht het niet worden, zo beklemtoonde Kamervoorzitter Weisglas voordat hij Crone het woord gaf. Het Kamerlid beloofde zich daaraan te houden. ,,Ik wil vooral dat wij de voorzitter heeft gelijk dat dit niet vandaag kan op de derde dinsdag een debat kunnen voeren over de vraag of dit een goed koopkrachtbeeld is of niet.''

Premier Balkenende maakte vorige week woensdag bekend dat het kabinet de begroting voor volgend jaar in grote lijnen rond heeft. Hij zei dat 2006 een beter jaar wordt, waarin ,,grote groepen in de plus'' uitkomen, maar erkende dat sommige groepen er ook op achteruit zullen gaan. Eerder al kondigden verscheidene bewindslieden maatregelen aan die de koopkracht moeten verbeteren. Zo zei minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) dat er extra geld wordt uitgetrokken voor de kinderopvang, waardoor vooral de middeninkomens erop vooruit moeten gaan. Dezelfde minister zei ook dat er iets zal worden gedaan voor de minima.

Crone vindt dat het kabinet meer duidelijkheid moet geven over de effecten die al deze maatregelen hebben. ,,Wil de minister ons vóór prinsjesdag de cijfers sturen die hij op dit moment heeft en die kennelijk door hem in de pers zijn gebracht'', vroeg hij De Geus. De bewindsman liet zich niet verleiden hierop in te gaan. Even later in het debat zei hij: ,,Niet ik, maar de pers heeft de indruk gewekt dat bepaalde groepen er 5 procent op vooruitgaan.'' Het enige dat de minister wilde beloven, is dat de Kamer ,,te zijner tijd'' een debat zal kunnen voeren over ,,de goede cijfers''. Die cijfers zullen zoals elk jaar geautoriseerd worden door het Centraal Planbureau.

Crone was daarmee niet tevreden. Hij herinnerde De Geus eraan dat de koopkrachtplaatjes waarover de Kamer vorig jaar met de minister van Sociale Zaken debatteerde, niet klopten. De PvdA'er wil daarom een berekening van het Nibud, een instituut dat gespecialiseerd is in budgetvoorlichting, zodat burgers precies te weten komen wat zij straks in hun portemonnee overhouden.

Ook daarop ging De Geus niet in. Crone kreeg bijval van Vendrik (GroenLinks). ,,Ik neem aan dat deze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich een gewaarschuwd man weet'', zei deze. ,,Wij hebben namelijk twee jaren achter de rug waarin wij tot Kerstmis totale onduidelijkheid hadden over de gevolgen van het kabinetsbeleid voor de koopkracht.''

GroenLinks en ook de SP maken zich vooral zorgen over de inkomensachteruitgang van chronisch zieken en gehandicapten. De Geus wilde niet toezeggen dat hij voor prinsjesdag informatie kan geven over hun situatie volgend jaar. Er komt met prinsjesdag een ,,algemene presentatie'' van het inkomensbeeld zoals het Centraal Planbureau dat heeft berekend. ,,Als er behoefte is aan meer informatie, dan zal dat wel blijken bij de bespreking van een en ander.'' De Kamer kwam daarmee over de koopkracht niets meer te weten dan zij al wist.

    • Claudia Kammer