PvdA bepleit andere opzet prinsjesdag

Oppositieleider Bos (PvdA) wil de rol van prinsjesdag in de toekomst veranderen. Hij wil elk kabinetsbesluit over de begroting direct openbaar maken en niet wachten tot prinsjesdag zelf.

Ook pleit hij ervoor om ,,de koningin de gelegenheid te geven een eigen inhoudelijk en zinvol betoog te houden in plaats van haar een boodschappenlijstje te laten voorlezen dat iedereen al lang kent''.

Dat zei Bos gisteren in de Tweede Kamer tijdens een debat met premier Balkenende (CDA) over het naar buitenbrengen vorige week door de premier van informatie uit de miljoenennota. Balkenende is ,,geen voorstander'' van een verandering van de rol van de koningin. ,,Dan zouden we constitutioneel verkeerd bezig zijn''. Maar hij noemde het ,,een interessante gedachte om over te discussiëren''. Overigens wisselt de toon van de troonrede per jaar. Soms is sprake van een algemeen politiek verhaal, soms is het een opsomming van het beleid per departement.

Balkenende werd ook ondervraagd door fractievoorziter Rouvoet van de ChristenUnie over de persconferentie die de premier vorige week na afloop van de begrotingsonderhandelingen in het kabinet gaf over enkele maatregelen uit de miljoenennota. Rouvoet noemde dat ,,een uitholling van prinsjesdag''.

Bovendien, zo stelde Rouvoet, waren er staatsrechtelijke bezwaren tegen het optreden van de premier. Artikel 65 van de Grondwet bepaalt immers dat ,,op de derde dinsdag van september (...) door of namens de Koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting wordt gegeven'' van het regeringsbeleid. Artikel 105 lid 2 van diezelfde Grondwet voegt daaraan toe dat dat samenvalt met de indiening van de begroting, zo hield Rouvoet de premier voor. ,,Het lekken van kabinetsbesluiten en de degradatie van prinsjesdag worden dus niet tegengegaan, maar in strijd met de Grondwet door de premier zelf bevorderd'', aldus Rouvoet.

Balkenende toonde zich onaangedaan door de kritiek van Rouvoet. Hij had niet de hoofdlijnen van de begroting openbaar gemaakt, maar slechts ,,om indianenverhalen te voorkomen'' enkele ,,verkeerde verwachtingen'' willen wegnemen. ,,Ik heb zowel in de media als van de voorzitter van het CNV gehoord dat ik te terughoudend ben geweest.''

Volgens de premier werden in de pers ten onrechte conclusies getrokken dat er koopkrachtgaranties gegeven zouden zijn door het kabinet. ,,Er is behoefte aan een eerlijk beleid en eerlijke politiek, dan moet worden voorkomen dat verkeerde beelden worden neergezet'', aldus Balkenende.