Minister Veerman heeft meer dan de schijn tegen 2

Als premier Balkenende de affaire-Veerman inzake de zelfverrijking van een van de ministers mag afdoen met de dooddoener een ,,vervelende vergissing'' van de notaris, is ons parlement geen knip voor de neus meer waard.

Hier past maar één gebaar van het parlement en dat is, dat dit soort excuses de premier onwaardig is en Veerman naar het gat van de regeerdeur moet worden verwezen.

    • Harrij Zoetjes Rijswijk