Minister Veerman heeft meer dan de schijn tegen 1

De verdediging van minister Veerman, en ook het kabinet, is dat de minister zich aan alle gedragsregels gehouden heeft. Wellicht een juridisch goed doorspekte redenering, politiek en moreel houdt zij geen stand. Want de gedragsregels beogen alleen maar dat de minister niet meer bestuurlijk aan het hoofd van zijn bedrijven staat.

Waar het echter om gaat is of hij als minister besluiten heeft genomen waar hij als burger voordeel van heeft. Deze minister heeft zich, meer dan zijn voorgangers, sterk gemaakt voor behoud van de Europese subsidies op landbouwgebied. Een beleid waar de Nederlandse samenleving in meerderheid op tegen is. Waar echter in Nederland wel een breed draagvlak voor is, is dat de onze nettobijdrage aan de EU vermindert. Dat bleek wel uit de rampzalige uitslag van het Europese referendum.

Om een substantieel lagere nettobijdrage van Nederland te bereiken zijn lagere Europese landbouwsubsidies (de grootste uitgavenpost) noodzakelijk. Echter, vermindering van deze subsidies is onbespreekbaar voor deze minister, die er persoonlijk, zo blijkt, ruim van profiteert. Het feit dat hier een stichting tussen zit doet hier niets aan af; de minister blijft economisch voordeel hebben. Geen wonder dat dit tot opgetrokken wenkbrauwen in andere landen leidt.

Misschien is een vergelijking met de ook onder vuur liggende Italiaanse bank president Fazio illustratief. Deze wordt aangevallen omdat hij een Italiaanse bank bevoordeelde boven `onze' ABN Amro. Toch is het geval Veerman ernstiger want minister Veerman is zelf betrokken partij, bankpresident Fazio niet. Dit is veel meer dan de schijn tegen hebben en derhalve dient deze minister af te treden.

    • N. de Bruijn