Kamers van Koophandel op de schop

Het aantal Kamers van Koophandel moet substantieel worden teruggebracht en het aantal bestuurders ervan moet worden gehalveerd. Ook zal de Kamer zich voortaan jaarlijks moeten verantwoorden.

Dat zijn de belangrijkste voorstellen die staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken vandaag doet aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris reageert hiermee op het evaluatierapport over het functioneren van de Kamers van Koophandel (KvK), dat dit voorjaar in haar opdracht door onderzoeksbureau B&A is uitgebracht. Het ministerie is als uitvoerder van de Wet op de KvK verantwoordelijk voor het toezicht op de Kamers van Koophandel. Tot nu toe wordt het functioneren ervan om de vier jaar geëvalueerd. Van Gennip wil voortaan elk jaar met de Kamers overleggen over de ,,voortgang van de professionalisering'', omdat de KvK ,,een slag moet maken om de effectiviteit en de efficiëntie te verbeteren'', aldus de staatssecretaris in haar brief.

Er is de laatste maanden veel kritiek op de Kamers. Veel bedrijven vinden de wettelijk verplichte heffingen die zij aan de KvK afdragen – variërend van een paar tientjes tot 875 euro per jaar – te hoog. Daarnaast betaalt het bedrijfsleven ook voor (voorlichtings)diensten en inzage in het handelsregister. De tarieven hiervoor en de heffingen mogen van de staatssecretaris niet omhoog. Voorts moeten de Kamers meer duidelijkheid geven over de besteding van de inkomsten. Gebrek aan (financiële) transparantie en regels was een belangrijk kritiekpunt in het evaluatierapport. Eerder deze maand stapte de directeur van de Kamer van Koophandel Rijnland op na een conflict over zijn declaraties.

Centralisering van enkele taken van de KvK, waaronder het registreren van bedrijven in het Handelsregister, zal kunnen leiden tot inkrimping van de 21 regionale Kamers. Hoeveel van die huidige Kamers van Koophandel kunnen worden opgeheven is niet geheel duidelijk. In de brief noemt Van Gennip ,,een substantiële daling''. In gesprekken met de Kamers eerder dit jaar noemde de staatssecretaris een getal van ,,tien tot vijftien'', bevestigt een woordvoerder van Economische Zaken. Voor 1 december moeten de Kamers zelf hierover een voorstel indienen.

Het aantal bestuurders van de Kamers, thans ruim 840 op circa 2.000 werknemers, kan volgens de staatssecretaris in elk geval worden gehalveerd. De salarissen van de overgebleven bestuurders en de directeuren van de Kamers zal voortaan worden gemaximeerd tot een nader vast te stellen bedrag. In juli maakte de KvK bekend dat het gemiddelde directeurssalaris op ruim 127.000 euro lag, met uitschieters richting de twee ton.

Voor directeur J. Hoogkamer van de Vereniging van Kamers van Koophandel (VVK) zijn de aanbevelingen niet nieuw. ,,We hebben de voorbije maanden veel met het ministerie overlegd. Over de voorstellen bestaat volledige overeenstemming.'' Over de omvang van de inkrimping van het aantal regionale Kamers heeft ook de VVK nog geen precies idee. Hoogkamer: ,,Daarover gaan wij nu in beraad. Maar we zijn wel wat gewend. Bij de vorige evaluatie van 2001 is het aantal Kamers teruggebracht van 38 naar 21.''