Kamers van Koophandel

In het artikel `Er wordt altijd lelijk over ons gepraat' (30 augustus, pagina 15) staat dat alleen de Amsterdamse Kamer van Koophandel een jaarverslag op internet publiceert. De verslagen over 2004 van de 21 regionale Kamers van Koophandel staan nu allemaal op internet (www.kvk.nl/jaarverslagen). De bedragen in de grafiek die het artikel begeleidt zijn niet uitgedrukt in miljoenen euro; ze moeten worden vermenigvuldigd met duizend euro. Het verlies van de gezamenlijke Kamers van Koophandel over 2004 luidt 2,21 miljoen euro.