Een leeg jachtgebied

Het leuke van ingenieurs- en adviesbureau Advin Noordoost vindt Richard Jungman (37) de ruimte die hij daar krijgt als nieuwe directeur. Letterlijk en figuurlijk. Want in tegenstelling tot de Randstad, is de regio waar hij komt te werken nog niet volgebouwd. Zijn ,,jachtgebied'' loopt grofweg van Arnhem tot de Afsluitdijk. ,,Het is heel gevarieerd. De mentaliteit in Twente en Drenthe is totaal verschillend.'' Hij geeft als voorbeeld dat er in de provincie Groningen vaak wordt gefocust op energie, omdat daar gaswinning plaatsvindt. In Friesland ligt de nadruk meer op water, belangrijk voor het toerisme. Als directeur krijgt hij de leiding over 25 tot 50 mensen. Hij verwacht dat het adviserende deel van het bedrijf, bijvoorbeeld aan overheden of semi-overheden zoals waterschappen, in zijn werk de nadruk zal krijgen. En waar hij zich op verheugt? ,,Op het succesvolle gevoel dat je hebt als het bouwen echt lukt.''

personalia@nrc.nl

    • Elske Schouten