De Geus haalt OR-wet van de agenda

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) heeft de behandeling van zijn wetsvoorstel over ondernemingsraden (OR) vandaag en morgen van de agenda van de Tweede Kamer laten halen. Hij beraadt zich nog op de vraag of hij het wetsvoorstel zal intrekken, omdat een meerderheid van de fracties in de Tweede Kamer heeft gedreigd ertegen te stemmen.

Kamerlid Stuurman (PvdA) is niet gelukkig met ,,deze vijf-voor-twaalf-actie'' van De Geus. Zij zou de minister vanmiddag vragen om binnen een week met een brief te komen waarin hij uiteenzet wat hij nu van plan is. Zij had de behandeling liever vandaag doorgezet, zodat het wetsvoorstel door de Kamer verworpen kon worden.

De fracties van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks eisten gisteren in een gezamenlijke verklaring dat De Geus zijn wetsvoorstel intrekt. Als hij dat niet doet, zullen zij tegen stemmen. De vier fracties hebben voor de gelegenheid een ,,paars-groene'' coalitie gevormd, zoals zij het zelf noemen.

De nieuwe Wet medezeggenschap werknemers zou de opvolger moeten worden van de huidige Wet op de ondernemingsraden. De Geus wil dat directies en ondernemingsraden gaan onderhandelen over de bevoegdheden voor de medezeggenschap van werknemers. Maar volgens de tegenstanders van het wetsvoorstel kan dat nu ook al, als de partijen dat zelf willen. Zij vrezen dat werkgevers met de nieuwe wet een middel in handen krijgen om de ondernemingsraad onder druk te zetten zijn bevoegdheden prijs te geven.

VVD, PvdA, D66 en GroenLinks vinden het wetsvoorstel een ,,slap aftreksel'' van de huidige wet. Volgens Kamerlid Egerschot (VVD) waren er ,,wel zestig amendementen in de maak''. Het resultaat zou een compromis zijn ,,dat vlees noch vis'' is.

De vier fracties wijzen erop dat er voor de nieuwe wet ook geen draagvlak is bij de direct betrokken partijen: werknemers, ondernemingsraden en werkgevers. Het CDA is wel voorstander van de wet, omdat deze meer maatwerk mogelijk maakt bij het organiseren van medezeggenschap.