De Geus en de kloof tussen overheid/burger

In NRC Handelsblad van 25 augustus lees ik dat minister Aart-Jan de Geus na afloop van de ministerraad zei, dat het kabinet er niet is om geld weg te geven aan de burgers. ,,Dat moeten we met zijn allen verdienen. Gewoon door hard te werken.''

De steeds groter wordende kloof tussen de overheid en de burger had niet beter kunnen worden geïllustreerd.

Het kabinet geeft nimmer geld weg aan de burgers. De burger weet wel beter: hij geeft onder staatsdwang geld weg aan het kabinet, c.q. de overheid. En hoe. Hoe doen we dat, meneer De Geus: juist, door hard te werken. Dat doen we al jaren hier.

Wanneer zijn de verkiezingen?

    • A.J. Vermeulen