Brits verbod op bekijken van `extreme porno'

De Britse regering wil het bekijken van gewelddadige vormen van porno via internet strafbaar stellen. Volgens staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Paul Goggins, die hiertoe gisteren een voorstel heeft ingediend, zijn zulke beelden in de ogen van de grote meerderheid van de bevolking ,,buitengewoon kwetsend'', daarom dient de samenleving er volgens hem zoveel mogelijk van te worden gevrijwaard.

Het voorstel, dat in een wet moet uitmonden, betreft film- of videobeelden, waarbij volwassenen aan gewelddadige, seksuele handelingen worden blootgesteld. Het kan daarbij om verkrachtingen gaan, maar ook om mishandeling met messen en andere voorwerpen. Ook het bekijken van beelden van seks met dieren en seks met menselijke lijken worden als het aan de regering ligt verboden.

Het is al strafbaar in Groot-Brittannië om zulke beelden te publiceren of te verkopen maar nog niet om die in bezit te hebben. Veel van het pornografisch materiaal komt echter uit het buitenland en is voor liefhebbers makkelijk via internet te bekijken en te downloaden. Het verbod zal niet voor tekeningen of teksten gelden. Het in bezit hebben van alle vormen van kinderporno is al strafbaar.

De regering komt met het voorstel tegemoet aan critici die stelden dat de autoriteiten te lankmoedig waren op het punt van volwassenenporno.

Twee jaar geleden werd een jonge vrouw, Jane Longhurst, vermoord door een man, die vaak via internet naar gewelddadige porno had gekeken. Longhursts moeder begon daarop een campagne om het bezichtigen van zulke beelden strafbaar te stellen.

Niet iedereen is gelukkig met het regeringsvoornemen. De woordvoerder van Internet Freedom, een groep die zich inzet voor maximale vrijheid op internet, stelde dat de regering beter aan de mensen zelf kan overlaten wat ze wel of niet willen zien.

De politie steunt de voorgestelde maatregelen wel. Dave Johnston, een hoge functionaris van de Londense politie onderstreepte dat het voor de politie beduidend makkelijker is om actie te ondernemen als het bekijken van zulke beelden strafbaar is. ,,Het feit dat het beschikbaar is via internet mag het op geen enkele manier legitimeren'', aldus Johnston.

Britse kranten wezen er op dat nog niet duidelijk is hoe de regering naleving van zo'n verbod op een effectieve manier kan afdwingen.

Ondanks het verbod op het bekijken van kinderporno proberen elke dag duizenden mensen in het Verenigd Koninkrijk dat toch te doen, zo bleek vorig jaar uit onderzoek van de politie.