Ambassadeur VS: grondwet Irak kan nog gewijzigd

De Amerikaanse ambassadeur in Irak heeft gisteren gesuggereerd dat de Iraakse ontwerpgrondwet die zondag aan het parlement werd aangeboden, nog kan worden gewijzigd om alsnog een consensus over het document te bewerkstelligen. Sunnitische leiders hebben de ontwerpgrondwet verworpen, met name wegens het federale karakter ervan. Uiterlijk 15 oktober wordt een referendum over de grondwet gehouden.

Ambassadeur Zalmay Khalizad, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het opstellen van de grondwet, zei op een persconferentie in Bagdad samen met de sunnitische leider Adnan al-Dulaimi te geloven dat er nog veranderingen kunnen worden aangebracht. ,,Een laatste, laatste ontwerp, of de bewerkingen, zijn nog niet ingediend'', meende hij. ,,Daarover moeten de Irakezen met elkaar praten en beslissen'', zei hij.

Zijn opmerkingen werden gezien als een duidelijke hint dat Washington wil dat de shi'ieten en Koerden die de grondwet hebben opgesteld, een nieuwe poging doen om de sunnieten tegemoet te komen. Er is in Irak en daarbuiten grote bezorgdheid dat de sunnieten alleen maar méér steun aan de grotendeels sunnitische opstand zullen gaan geven als ze zich niet herkennen in de nieuwe grondwet. Tevens is er kans dat de sunnieten de grondwet afstemmen. Daartoe is een tweederden meerderheid in drie van de 18 provincies voldoende. Dulaimi zei terwijl de Amerikaanse ambassadeur naast hem stond, dat ,,wij onze best zullen doen om te verzekeren dat dit ontwerp in het referendum sneuvelt''.

Shi'ieten reageerden in eerste instantie afhoudend. De shi'itische parlementariër Khaled al-Attiyah, tevens lid van de commissie die de grondwet heeft opgesteld, zei dat ,,geen veranderingen zijn toegestaan'' in de grondwet, ,,afgezien van kleine bewerkingen voor de taal''. De shi'itische onderhandelaar Hussein Athab zei dat van wettelijk standpunt bezien geen wijzigingen kunnen worden aangebracht. ,,En als hij politieke wijzigingen bedoelt, dan weet ik niet wat hij bedoelt.'' Shi'ieten noch Koerden hebben tot dusverre enige neiging getoond concessies te doen aan de sunnieten, de onder het bewind van Saddam Hussein dominante gemeenschap.

Voor Khalizad gisteren het woord nam, introduceerde hij Dulaimi in warme bewoordingen, en luisterde vervolgens naar diens beschuldigingen dat de veiligheidsdiensten van het door shi'ieten beheerste ministerie van Binnenlandse Zaken sunnieten vermoorden. Dulaimi eiste in dit verband het aftreden van de shi'itische minister van Binnenlandse Zaken.