Visie over uiterwaarden niet te begrijpen

Staatssecretaris Schultz van Verkeer en Waterstaat wil de uiterwaarden (en de kust) wegens ruimtegebrek gaan bebouwen, zo is het laatste nieuws (NRC Handelsblad, 22 augustus). Dat is verrassend, want:

1) In 1995 moesten nog mensen uit de uiterwaarden van de Maas in Limburg geëvacueerd worden, omdat hun huizen onderliepen.

2) Mevrouw Schultz onthulde nog vorig jaar hier in Oosterbeek, bij de spoorbrug in de lijn Arnhem-Nijmegen, een plaquette ter ere van het gereedkomen van waterbouwkundige werken in de uiterwaarden. Spoordijken werden daarbij vervangen door aanbruggen op pijlers, zodat het water vrijelijk onder het spoor kan doorstromen. Een klus die miljoenen kostte. Een ander project waarbij de uiterwaarden hier zouden worden afgegraven ten bate van een hoogwater-verlaging met 4 cm (!) werd wegens geldgebrek afgeblazen.

3) Al enige jaren is er een discussie gaande welke gebieden langs de grote rivieren als overloop moeten gaan dienen in geval van hoog water. Bewoners van die gebieden zouden dan tijdelijk geëvacueerd moeten worden, wanneer hun huizen onderlopen.

Hoe kan een gemiddelde Nederlander deze visie van de overheid nog begrijpen?

Het ziet ernaar uit dat onze voorouders er meer verstand van hadden. Die legden de uiterwaarden (het `winterbed') aan om als buffer tegen wateroverlast te dienen bij hoogwater. Dus niet voor niets.

    • P. ten Hove