Veerman wél actief voor eigen bedrijven

Minister Veerman (Landbouw, CDA) was vorig jaar als eigenaar actief voor zijn landbouwbedrijven in Frankrijk, wat hij tot nog toe ontkend heeft. Volgens de gedragsregels van het kabinet had Veerman zich niet met de bedrijven mogen bemoeien.

De gedragsregels zijn bedoeld om belangenverstrengeling te voorkomen.

Onder verschillende financiële stukken van Veerman France SAS, zijn holding in Frankrijk, zette Veerman zijn handtekening. Na bestudering van de door Veerman ondertekende documenten erkent de woordvoerder van de bewindsman tegenover deze krant dat de handtekeningen inderdaad van de minister zijn. ,,Dat had niet mogen gebeuren. Een slordigheid.''

De Tweede Kamer houdt naar verwachting deze week nog een spoeddebat over deze kwestie op verzoek van GroenLinks. Veerman zelf wil voor het debat niet reageren. De coalitiepartijen CDA en D66 lijken de zaak vooralsnog niet hoog op te nemen. Fractiewoordvoerders spreken van ,,slordigheden''. Kamerlid Oplaat (VVD) wilde nog niet inhoudelijk reageren, maar wil eerst opheldering van de regering.

De minister kwam eerder deze maand internationaal in opspraak omdat hij voor zijn landbouwbedrijven Europese subsidies ontvangt en zich tegelijk als minister fel verzet tegen het afschaffen van die subsidies.

In een brief aan de Tweede Kamer concludeerde premier Balkenende vrijdag nog dat Veerman zich niet bemoeit met de bedrijfsvoering en dus correct gehandeld heeft. Bovendien zou hij zijn belangen in zijn tien bedrijven ,,op afstand'' hebben gezet. Een onafhankelijke stichting zou de aandelen van zijn vijf Nederlandse bedrijven houden. Een Nederlandse advocaat kreeg een volmacht om hem als aandeelhouder te vervangen bij zijn vijf Franse bedrijven.

Nu blijkt dat Veerman, buiten de gevolmachtigd advocaat om, rechtstreeks verantwoordelijkheid nam voor zijn bedrijven in Frankrijk. Hij ondertekende vorig jaar als `president' de jaarstukken 2003 van Veerman France SAS. Ook zette hij zijn handtekening onder een besluit van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders (30 september 2004) over de bestemming van het resultaat van dat jaar. De woordvoerder van Veerman: ,,De minister was zelf niet aanwezig op de vergadering. Hij meent zich te herinneren dat hij de stukken later ter ondertekening heeft ontvangen.''

Eerder bleek Veerman een van zijn Nederlandse bedrijven niet op afstand te hebben geplaatst. Hij is sinds eind 2003 enig aandeelhouder van L.D. (La Douce) France BV in Goudswaard. Ook stond hij vorig jaar als directeur van die onderneming geregistreerd in het handelsregister. Dat was volgens Balkenende een ,,vervelende vergissing'' van de notaris.

De premier meldde in zijn brief aan de Kamer ook dat minister Veerman ,,verzuimd'' heeft toestemming te vragen voor vier nevenfuncties, in alle gevallen als lid van een comité van aanbeveling. Veerman legt de functies neer.

pagina 3 De minister bleek onder meer lid van het comité van aanbeveling van de Nationale Haringpartij, een netwerkorganisatie die door zijn ministerie gesubsidieerd wordt. Ook zat hij in het comité van aanbeveling van De Westlandse Druif, een stichting die zich ten doel stelt om de druivencultuur in het Westland levend te houden.

Het spoeddebat in de Tweede Kamer is naar verwachting morgen met minister Veerman en premier Balkenende. Kamerlid Kalsbeek (PvdA) wil naar aanleiding van de nieuwe informatie ,,ernstig met de minister-president over de situatie spreken''. Kalsbeek: ,,Hij is verantwoordelijk voor hoe zijn ministers hun belangen regelen. We hebben heldere afspraken over bezit, dat mag, en zeggenschap, dat mag niet.'' Volgens haar is daar in dit geval bij Veerman ,,enige spanning, to put it mildly'' te constateren.

Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) wil nog niet inhoudelijk reageren. Hij verlangt van de minister dat hij ook over de nieuwe feiten opheldering zal geven in het debat.

Coalitiepartij D66 ziet in de nieuwe feiten vooralsnog geen aanleiding het vertrouwen in de minister op te zeggen. Kamerlid Van der Ham: ,,Vooralsnog blijft het in de categorie onhandigheidjes en slordigheden. Dat is niet goed, maar ik ben niet overtuigd van kwade wil.'' D66 wil dat in de toekomst het ministerie van Binnenlandse Zaken bewindslieden bijstaat in het goed regelen van de belangen in bedrijven bij hun aanstelling. ,,Het is heel erg ingewikkeld en een ongelooflijke administratieve rompslomp, daar gaat nu vaak wat fout.''

Wat het CDA betreft is er geen enkele sprake van belangenverstrengeling. Een fractiewoordvoerder zegt dat er hooguit sprake kan zijn van ,,wat slordigheden, maar die zijn niet fundamenteel van invloed op de gemaakte afspraken, namelijk dat hij afstand heeft gedaan van zeggenschap over zijn bedrijf''.

Politiek en landbouw

    • Joep Dohmen