Vaker Wetenschap

NRC Handelsblad brengt voortaan op dinsdag en donderdag een pagina met wetenschapsnieuws. Het betreft extra pagina's, naast de bijlage Wetenschap & Onderwijs die onverkort op zaterdag verschijnt.

Met de extra pagina's op dinsdag en donderdag kan NRC Handelsblad vaker en eerder berichten over actuele ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek, nationaal en internationaal. Kennis vermeerdert zich in hoog tempo, onder meer door internet. NRC Handelsblad wil de ontwikkeling van de `kennissamenleving' breder en diepgaander beschrijven. De redactie is bereikbaar via wetenschap@nrc.nl, postbus 8987, 3009 TH Rotterdam.

    • de Hoofd