Strafkorting dreigt voor werkgevers

Werkgevers die hun regelingen voor vut en prepensioen voor 1 januari 2006 niet hebben aangepast aan de nieuwe fiscale regels, hangt een forse belastingheffing boven het hoofd.

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) en staatssecretaris Wijn (Financiën, CDA) willen de premies voor vut en prepensioen belasten met een tarief dat kan oplopen tot 52 procent. Zij willen daarmee voorkomen dat werknemers ervoor opdraaien als hun werkgevers de regeling voor vut en prepensioen te laat hebben aangepast aan de nieuwe wet. Het gaat om een overgangsregeling van een jaar.

De Geus en Wijn voerden gisteren overleg met de werkgeversorganisaties, de vakcentrales, de pensioenfondsen en de verzekeraars. Vandaag zouden zij nog verder praten over de details.

Per 1 januari 2006 wordt een nieuwe wet ingevoerd die een einde maakt aan de fiscale voordelen van vut- en prepensioenregelingen. Werknemers die volgens de oude systematiek doorsparen voor vervroegd pensioen, moeten over de totale aanspraken loonbelasting gaan betalen. Het kabinet wil daarmee stimuleren dat werknemers langer doorwerken. In het overgangsjaar 2006 willen De Geus en Wijn alleen belasting heffen over de `bovenmatig' gespaarde pensioenpremie het deel dat niet bestemd is voor het reguliere ouderdomspensioen. Niet de werknemers, maar de werkgevers zouden deze strafheffing moeten betalen. Dit zou werkgevers moeten stimuleren om in CAO's en met pensioenfondsen zo snel mogelijk afspraken te maken.

De Geus had het parlement toegezegd om drie maanden voor het ingaan van de wet te laten weten hoe ver het ombouwen van de regelingen gevorderd is. Vandaag stuurde hij zijn voorlopige bevindingen. Uit een inventarisatie is gebleken dat voor driekwart van de werknemers de regelingen zijn omgebouwd. Problemen doen zich met name voor in het midden- en kleinbedrijf en bij de kleinere pensioenfondsen.

De werkgevers zijn kritisch over het plan. VNO-NCW is volgens een woordvoerder wel voor invoering van de nieuwe wet, omdat veel regelingen al zijn aangepast. ,,Maar met zo'n strafkorting zijn wij niet blij.'' Voorzitter Hermans van MKB Nederland bepleit een halfjaar uitstel van de wet.