Prijs van stroom afhankelijk van veel factoren

Wat merkt de consument ervan als de energiebedrijven Nuon, Essent, Eneco en Delta over een paar jaar gaan opsplitsen? Dat is amper te voorspellen. Volgens de bedrijven zelf zal het de prijs van elektriciteit opdrijven. Dat is maar de vraag. De prijs van stroom hangt van veel factoren af. Een belangrijke is de olieprijs. De gasprijs is daaraan gekoppeld, en steeds meer elektriciteitscentrales worden gestookt op gas. Verder kan de splitsing juist stabiliserend werken op de prijs als daarmee inderdaad een continue en ruime levering van stroom is gegarandeerd, zoals dat minister Brinkhorst voor ogen staat. Onzekerheid over levering en voorraden stuwt de prijs op, zoals nu gebeurt met olie.

Verder spelen de veranderingen op de liberaliserende Europese gasmarkt een rol. De eigen voorraden raken langzaam op, de afhankelijkheid van het buitenland neemt toe. Nederland, en ook Europa, zal steeds meer gas moeten kopen van bedrijven als Shell, BP en Exxon, de grote spelers op de energiemarkt. Als tegenwicht moeten daar grote inkopers tegenoverstaan. Bedrijven als het Duitse Eon en het Franse EdF. Het idee is dat zij door hun grootte voordelen kunnen bedingen bij de inkoop van bijvoorbeeld gas. Het zijn ook deze grote bedrijven die honderden miljoenen kunnen investeren in het opknappen van oude centrales en het bouwen van nieuwe, om zo te kunnen voldoen aan de gestaag toenemende vraag naar elektriciteit. Kleinere spelers hebben die financiële armslag niet. Maar volgens bedrijven als Delta en Essent is er op de toekomstige markt wel degelijk ruimte voor kleinere spelers.