Nieuw virus is verwekker van kroep

Een belangrijke verwekker van de kinderziekte pseudo-kroep is geïdentificeerd. Het gaat om een virus dat pas vorig jaar is ontdekt. De vondst werd gedaan door Nederlandse en Duitse virologen.

Pseudo-kroep is volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie verantwoordelijk voor 20 procent van de kindersterfte tot het vijfde levensjaar. Onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en Duitse collega's konden het virus aantonen in slijm of snot van één op de twintig kinderen die last hadden van een ontsteking van de luchtwegen. Daarmee is het volgens de onderzoekers een van de meest voorkomende virussen bij kinderen die lijden aan luchtweginfecties. De ontdekking is vorige week gepubliceerd in het medische tijdschrift PLoS Medicine.

Pseudo-kroep, meestal kortweg kroep genoemd, is een kinderziekte die gepaard gaat met een hoest die na twee weken nog niet over is. Kinderen met kroep hoesten blaffend, omdat de stembanden ontstoken zijn. Er waren al wel virussen bekend die pseudo-kroep veroorzaken, maar nog niet eerder werd een ziekteverwekker gevonden die een groot deel van de besmettingen kon verklaren.

Uit het Nederlands-Duitse onderzoek blijkt nu dat het nieuwe virus niet alleen veel voorkomt bij kinderen met een luchtweginfectie, maar ook dat juist kroeppatiëntjes er vaak mee besmet zijn. Bijna de helft van de onderzochte kinderen bij wie veel virus in het slijm te vinden was, had de symptomen van pseudo-kroep. Vooral in de winter kwamen veel besmettingen met het nieuwe virus voor; dat is juist het jaargetijde waarin veel kinderen kroep krijgen.

Voor het onderzoek werden bijna duizend Duitse kinderen van 0 tot 2 jaar oud gescreend, die allemaal een luchtweginfectie hadden. Sommigen van hen waren in het ziekenhuis opgenomen. Bij het merendeel van de patiëntjes kon geen andere, reeds bekende ziekteverwekker worden aangetoond.

Het kroepvirus werd pas vorig jaar voor het eerst door de AMC-onderzoekers in een patiënt ontdekt. Ze noemden het virus HCoV-NL63, oftewel het menselijk coronavirus NL63.

Dit jaar werd duidelijk dat het virus wereldwijd verspreid is: het is tot nog toe gevonden in Australië, Canada, Japan, België en de VS.