Minder werk bij kleine bedrijven

De werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf is het afgelopen jaar verder teruggelopen. Tegelijk is het voor bedrijven moeilijker geworden om personeel te vinden voor functies met een laag opleidingsniveau.

Dat blijkt uit onderzoek over de periode juli 2004 tot juli 2005 dat werkgeversorganisatie MKB Nederland vandaag bekendmaakte. Ruim 17.000 MKB-bedrijven hadden vacatures die langer dan drie maanden openstonden. Daarvan had 44 procent personeel een vmbo-opleiding. Eerder was dat nog 30 procent.

,,Opleiding is niet het enige waar een werkgever naar kijkt'', zegt MKB-voorzitter Loek Hermans. In de praktijk is volgens MKB het gebrek aan motivatie en sociale vaardigheden een groot struikelblok. ,,Daar zou in de opleiding meer aandacht voor moeten zijn. De werkgever neemt liever niemand aan dan iemand die op zichzelf weer problemen meebrengt. Vooral bij kleinere bedrijven zijn werknemers het visitekaartje.''

Het totaal aantal banen bij de 600.000 midden- en kleinbedrijven in Nederland is in de afgelopen periode met 52.000 afgenomen tot in totaal 2,8 miljoen. Het jaar daarvoor was de terugloop nog 92.000.

Het tempo van de krimp neemt dus af, maar volgens Hermans is er nog niet veel reden voor optimisme. Ook het aantal vacatures daalt namelijk nog steeds, wat betekent dat er weinig dynamiek is op de arbeidsmarkt. ,,Bedrijven zijn klaar met reorganiseren na het recessiejaar 2003, dus het verlies aan banen is minder groot. Maar de economische opleving is nog grillig en onzeker. Vooral zolang het consumentenvertrouwen nog afneemt'', zegt Hermans.

Hermans roept het kabinet op niet alleen het vertrouwen van de consument te stutten met koopkrachtmaatregelen, maar ook ondernemers te ontlasten. ,,We zijn op een kantelpunt. Het zit erin bij de bedrijven, maar ze hebben nog een zetje nodig.''

Volgens Hermans legt het kabinet te veel neer bij de bedrijven. Zo ook bij de wijziging van het prepensioenstelsel die bij veel, vooral kleine bedrijven, niet op tijd af zal zijn. ,,Werknemers worden gevrijwaard van claims, maar werkgevers niet. Terwijl veel werkgevers er niets aan kunnen doen.''