De olievoorraad

De aantocht van orkaan Katrina was niet alleen slecht nieuws voor huiseigenaren in New Orleans. Nu de olieprijs rond de 70 dollar per vat schommelt, kunnen ook de Amerikaanse automobilisten hun borst natmaken. Dat komt doordat de storm zijn spoor heeft getrokken door het Amerikaanse deel van de Golf van Mexico, dat ongeveer eenderde van de Amerikaanse olieproductie voor zijn rekening neemt.

De omvang van de schade is nog lang niet duidelijk. De laatste keer dat er een orkaan door dit gebied raasde – de zwakkere orkaan Ivan van vorig jaar – duurde het twee maanden voordat de oliestroom weer volledig op gang kwam, vooral als gevolg van schade aan pijpleidingen. Wat kan de Amerikaanse regering doen? Er is veel discussie over het aanspreken van de strategische olievoorraad van het land. De regering beschikt over een noodvoorraad van 700 miljoen vaten, ongeveer de hoeveelheid die de VS in twee maanden importeren. Aangelegd na het olie-embargo van 1974, is de strategische olievoorraad bedoeld om het land te beschermen tegen ernstige ontwrichtingen van de toevoer, bijvoorbeeld door een groot ongeluk, een aanslag of orkaan.

In deze context zou orkaan Katrina zeker een reden kunnen zijn om de voorraad aan te spreken. Het kan nog maanden duren voordat de raffinaderijen in de Golf hun gebruikelijke productieniveau halen. Maar wanneer duurt dat werkelijk te lang? Een deel van het probleem is dat de regering geen duidelijk beleid heeft ten aanzien van het gebruik van de olievoorraad. Tijdens de Golfoorlog van 1991 gebruikte de regering slechts zo'n 17 miljoen vaten. Maar in 2003 liet zij de markt een oplossing zoeken voor de buitengewoon ontwrichtende gevolgen van de stakingen in Venezuela. Vorig jaar zinspeelde vice-president Cheney erop dat de voorraad alleen zou worden aangesproken als de VS 5 of 6 miljoen vaten per dag zouden verliezen. Dat is veel meer dan de mogelijke schade van orkaan Katrina, gezien het feit dat de hele Golf van Mexico slechts 1,5 miljoen vaten per dag produceert.

Door het ontbreken van een helder beleid is het moeilijk te voorspellen wat de regering zal doen. Maar het is onwaarschijnlijk dat zij de olievoorraad zal aanspreken, tenzij er schade is waarvan het herstel veel tijd zal vergen. Maar ook als de regering wél gebruikmaakt van de voorraad, zal de olieprijs niet veel dalen, want die stond al op 65 dollar per vat voordat de storm in zicht kwam.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Fiona Maharg-Bravo