De handtekening van `président' Veerman

Twee weken geleden begon de `affaire Veerman'. Eerst ging het over subsidies, nu blijkt de minister nog actief betrokken bij een van zijn Franse bedrijven.

Het was de Britse krant The Observer die de `affaire Veerman' lanceerde. Zondag 14 augustus publiceerde het blad dat Cees Veerman, de Nederlandse minister van Landbouw, Europese landbouwsubsidies ontvangt voor zijn landbouwbedrijven in Nederland en Frankrijk. Zo'n 190.000 euro per jaar.

De lezer werd meteen voorgehouden dat hier sprake was van een belangenconflict. Juist Veerman had zich in het Nederlandse kabinet fel verzet tegen de vermindering van de landbouwsubsidies. In juli dreigde hij zelfs met aftreden als premier Balkenende zich zou aansluiten bij de pogingen van de Britse premier Blair om de subsidies aan te pakken.

Buitenlandse media, waaronder de International Herald Tribune en The Wall Street Journal, besteedden aandacht aan de kwestie. In reactie wees Veerman erop dat zijn integriteit niet in het geding was. Ministers besluiten ook over de hypotheekrenteaftrek, aldus Veerman, terwijl ze zelf een hypotheek hebben. Bovendien had hij zich, sinds zijn aantreden als minister in 2002, gehouden aan de gedragsregels van het kabinet. De regels zijn bedoeld om belangenconflicten te voorkomen.

Voor de duur van zijn ministerschap had hij de zeggenschap over zijn vijf Nederlandse bedrijven ondergebracht bij de stichting administratiekantoor Cevemin (Cees Veerman minister). Voor de belangen van de minister in zijn vijf Franse bedrijven gaf hij een volmacht aan een advocaat (zie grafic). Veerman besloot ook openheid te geven over de ontvangen Europese subsidies.

Op 25 augustus berichtten Nieuwe Revu en nieuwsrubriek NSE van televisiezender Talpa dat Veerman betrokken was bij de bedrijfsvoering van zijn boerenbedrijven in Frankrijk. Veerman bleek enig aandeelhouder van de Nederlandse venootschap L.D. (La Douce) France BV. Dat bedrijf was bij aantreden van Veerman als minister onder de hoede gebracht van de onafhankelijke stichting Cevemin. Maar eind 2004 bleek Veerman het aandeelhouderschap weer persoonlijk op zich te hebben genomen. Hij was volgens het handelsregister in 2003 en 2004 bovendien enige tijd directeur van het bedrijf.

Voorts bleek dat de naam van Veerman onder een dit jaar verstuurde brief van zijn Franse holding, Veerman France SAS, stond. Deze kwestie leidde niet tot ophef omdat de bijbehorende handtekening niet van Veerman bleek te zijn, maar van de gevolmachtigde advocaat. Veermans woordvoerder sprak over ,,slordigheden.''

Kamerfracties stelden vragen over de kwestie, en een dag later zei premier Balkenende niet te twijfelen aan de integriteit van zijn minister van Landbouw. Volgens de premier had Veerman zich gehouden aan de gedragsregels van het kabinet.

Dat Veerman een document had ondertekend waardoor hij in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd was als directeur van L.D. France BV, noemde Balkenende ,,een vervelende vergissing'' van de notaris. ,,Van een met het ministersambt conflicterende functie is derhalve op geen enkel moment sprake geweest'', aldus Balkenende. De premier signaleerde wel dat Veerman verzuimd had toestemming te vragen voor vier (onbetaalde) nevenfuncties.

Uit nieuwe informatie, die deze krant vandaag publiceert, blijkt dat Veerman de gedragsregels wèl heeft overtreden. Dat deed hij onder meer door vorig jaar als ,,président'' besluiten te ondertekenen van de aandeelhoudersvergadering van Veerman France SAS. Dit keer was de handtekening bij de naam op de documenten wel degelijk van Veerman.

Had hij de gedragsregels nageleefd dan had de gevolmachtigd advocaat een handtekening moeten zetten. De documenten halen ook een eerdere verklaring van deze advocaat onderuit. Ter ontlasting van de minister meldde hij vorige week altijd zijn volmacht te hebben uitgeoefend, ,,steeds met uitsluiting'' van Veerman.

    • Joep Dohmen