Dankzij verbeterde

voorzieningen kunnen ouderen en mensen met beperkingen de gang naar een tehuis langer uitstellen. Ook de techniek van rollators, elektrische wagentjes en trapliften helpt erbij dat mensen langer hun zelfstandigheid kunnen behouden. Helaas laten de voorzieningen aan publieke gebouwen om gehandicapten toe te laten nog te wensen over – vaak in strijd met de wet of Europese bepalingen. De invoering van de nieuwe wet zou aanleiding moeten zijn zich extra voor toegankelijkheid in te spannen. Ook mogen gemeenten niet berusten in de door het SCP gesignaleerde afnemende maatschappelijk geduld met mensen met beperkingen.

De decentralisatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning naar gemeenten is toe te juichen maar mag geen voorwendsel zijn tot drastische bezuinigingen. Door de vergrijzing neemt de zorgbehoefte toe. Bij zogenoemde marktwerking is weinig kostenbesparing te halen, integendeel zelfs. De concurrentie heeft juist een einde gemaakt aan efficiënte lokale samenwerking tussen zorginstellingen. Uiteraard moet op het budget worden gelet maar er bestaat geen maatschappelijk wondermiddel tegen de kosten van professionele zorg.