Afghanistan reduceert gebied opiumpapavers

De Afghaanse regering is erin geslaagd het gebied waarop opiumpapavers worden verbouwd dit jaar met 21 procent te verminderen in vergelijking met het voorgaande jaar. De opbrengst is echter nauwelijks – 2 procent – verminderd omdat de weersomstandigheden uitzonderlijk goed waren.

Dat heeft de uitvoerend directeur van het Drugs en Misdrijven Bureau van de Verenigde Naties (UNODC), Antonio Maria Costa, gisteren in de Afghaanse hoofdstad Kabul bekendgemaakt. Gisteren kwam een rapport van UNODC over de situatie van de opium in Afghanistan uit.

De Verenigde Naties hebben eerder gewaarschuwd dat Afghanistan dreigde af te glijden tot een `narcostaat' tenzij de drugsproducenten, vaak invloedrijke krijgsheren, worden aangepakt. Sinds de verdrijving van de ultrafundamentalistische Talibaan in 2001 was de opiumproductie tot ongekende hoogte toegenomen. In 2001 hadden de Talibaan juist in een grootscheepse inspanning de drugsteelt zo goed als uitgeroeid.

Hoewel de opiumakkers van 131.000 hectare in 2004 tot 103.000 hectare in 2005 zijn verminderd, is Afghanistan nog steeds veruit de belangrijkste leverancier van opium en de geraffineerde vorm daarvan, heroïne. Het land produceert ongeveer 87 procent van het aanbod.

President Hamid Karzai riep in 2004 een `heilige oorlog' tegen de drugsteelt uit. Costa zei gisteren dat de inspanningen van de president en diens regering en van religieuze leiders inderdaad resultaat hebben opgeleverd. Hij wees erop dat sommige boeren op andere gewassen zijn overgegaan uit angst voor een grootschalig vernietigingsprogramma dat hun hun bron van inkomsten zou kosten. Hij onderstreepte daarbij de noodzaak dat de boeren aantrekkelijke alternatieven worden geboden.

Maar ook de lagere prijzen voor de oogst, resultaat van de verzadiging van de wereldmarkt, hebben een rol gespeeld, zei Costa.

Costa waarschuwde dat lang niet overal in het land sprake is van vooruitgang. In de provincie Nangarhar is de productie bijna tot nul teruggebracht – een bewijs naar zijn zeggen dat het mogelijk is een eind te maken aan de drugsteelt. Maar er zijn ook provincies waar de verbouw van opiumpapavers daarentegen aanzienlijk is toegenomen.

Costa riep de Afghaanse regering op corrupte gouverneurs te arresteren van de provincies waar de teelt niet wordt gereduceerd. ,,Als we naar de kaart kijken van provincies waar de teelt werd vermninderd, of andere provincies waar de opiumproductie toenam, zou je die kaart kunnen herdopen in kaart van de corruptie in Afghanistan'', zei hij. ,,De strijd tegen de drugs in dit land [..] moet worden gezien als onderdeel van een veel grotere taak: de strijd tegen corruptie, de strijd tegen krijgsheren, om de integriteit van het gerechtelijk systeem te versterken, de demobilisatie van strijdgroepen, verbetering van de stabiliteit, vergroting van de stabiliteit, inperking van het geweld enzovoorts.'' ,,Wij bepleiten dat allemaal bij de regering'', zei Costa.

Rapport www.unodc.org