Succes `Keulen' hoopvolle blik in toekomst kerk

De Tilburgse godsdienstpedagoog Leo van der Tuin stelt terecht dat we van de katholieke Wereldjongerendagen (WJD) in Keulen niet meer moeten maken dan ze zijn (Opiniepagina, 24 augustus). Maar we moeten er ook niet minder van maken en dat is wat Van der Tuin doet als hij het evenement reduceert tot een feest van jonge mensen met de paus waar en passant zingevingsvragen aan de orde komen. Van der Tuin suggereert dat van kerkelijke zijde het succes van de WJD wordt gezien als ,,terugkeer naar de oude kerk''. Dat is niet zo, het is een hoopvolle blik in de toekomst van de kerk, ook in Nederland.

Onder katholieke jongeren is in Nederland voorzichtig een nieuw elan en nieuwe vitaliteit te ontwaren. Zo neemt het aantal Nederlandse deelnemers aan de Wereldjongerendagen toe, ondanks de voortschrijdende ontkerkelijking en secularisatie.

In 1997 gingen 600 Nederlandse jongeren naar de Wereldjongerendagen in Parijs. Aan de 20ste editie van het evenement in Keulen namen dit jaar 3.500 Nederlanders deel. De ervaring van de afgelopen jaren wijst erop dat de Wereldjongerendagen voor de deelnemende jongeren meer zijn dan een kortstondig engagement met de katholieke kerk. Degenen die de afgelopen jaren actief zijn geworden in parochies en die op diocesaan en landelijk niveau leeftijdsgenoten enthousiast maakten voor `Keulen 2005', waren vrijwel zonder uitzondering jongeren die aan voorgaande edities van de WJD hadden deelgenomen.

De absolute deelnemersaantallen mogen weliswaar nog geen reden geven tot euforie, de groei is significant. Bovendien hebben de Wereldjongerendagen de afgelopen jaren aantoonbaar gefunctioneerd als katalysator voor nieuwe initiatieven in het katholieke jongerenwerk.

Naast nieuwe vitaliteit is een gegroeide eenheid in het katholieke jongerenwerk daarvan de belangrijkste vrucht. De kerkelijke polarisatie lijkt ook in het katholieke jongerenwerk overwonnen. Dat biedt nieuwe perspectieven voor de toekomst. `Keulen' krijgt dan ook met tal van concrete initiatieven in Nederland een vervolg.

    • Joost Goes
    • Landelijke Kerngroep Wereldjongerendagen 2005