Stellingen

Succes stijgt sommige mensen naar het hoofd, maar bij de meeste zakt het naar hun buik.

M.P.van der Heijden, Technische Universiteit Delft

Hersenen zijn ingewikkeld.

Ercolie Roelande Bossema, Universiteit Utrecht

Wie het kleine niet eert moet zich niet met de moleculaire biologie bezig houden.

Rob te Biesebeke, Wageningen Universiteit

Als iedereen zou leven naar de friese zegswijze `Men moat de minsken mar nimme sa't se binne en net sa't se wêze moatte' zou de wereld er anders uitzien.

Y. van der Linden, Universiteit Leiden

De wijze is in staat te beoordelen of hij een intelligent persoon is. Of een intelligent persoon daarentegen in staat is te beoordelen of hij wijs is, is nog maar de vraag.

Ronald Ruimerman, TU Eindhoven