`Politie kan grote aanslag niet aan' (Gerectificeerd)

De politie is bij een grootschalige calamiteit als een meervoudige bomaanslag op Utrecht CS niet in staat om net zo professioneel op te treden als de Metropolitan Police London na de aanslagen in juli in Londen.

Dat schrijft de criminoloog en hoogleraar Rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg, Cyrille Fijnaut, in een analyse van het Nederlandse politiebestel in het Nederlandse Juristenblad. Het Nederlandse politiebestel voldoet volgens hem nog in onvoldoende mate aan de eisen die als gevolg van terreuraanslagen of andere calamiteiten aan het apparaat mogen worden gesteld.

De huidige regionale organisatie van het politiebestel is, als het gaat om terrorismebestrijding een `wantoestand' die volgens Fijnaut inmiddels `Italiaanse proporties' heeft aangenomen. Competentieconflicten, onderlinge verdeeldheid en aansturingsproblemen zijn daar het gevolg van.

Volgens Fijnaut moet het Nederlande politieapparaat worden omgevormd tot een landelijk Korps Nederlandse Politie waar ook de Koninklijke Marechaussee en de bijzondere opsporingsdiensten, zoals de FIOD/ECD deel van uitmaken.

Fijnaut was de afgelopen jaren als wetenschapper betrokken bij tal van onderzoeken naar het optreden van de Nederlandse politie. Recent nog bij onderzoek naar het functioneren van de Algemene Inlichtingen- en Opsporingsdienst (AIVD).

Volgens Fijnaut bieden ook de adviezen, afgelopen juni van de door het kabinet ingestelde commissie-Leemhuis over de toekomst van het politiebestel geen oplossing. Die commissie stelde voor om het beheer van de de politie landelijk als 'een concern' in te richten, maar het regionaal gezag van de burgemeester en de officier van justitie over de politie te handhaven.

Volgens Fijnaut heeft die commissie verzuimd om na te gaan of het politiebestel in zo'n structuur voldoende is opgewassen tegen islamitisch terrorisme, zware misdaad of onverwachte grootschalige rellen of rampen. Dat is volgens de hoogleraar niet het geval. Het onvermogen van de Nederlandse politie om na de aanslagen in de Verenigde Staten op eigen initiatief de politionele terrorismebestrijding te moderniseren, ,,heeft mijn geloof in de operationele vitaliteit van het bestaande stelsel tot in de wortel aangetast'', schrijft Fijnaut. Naar aanleiding van de adviezen van de commissie-Leemhuis komt het kabinet naar verwachting na Prinsjesdag met voorstellen voor reorganisatie van het Nederlandse politiebestel. De hoogleraar vindt dat het kabinet eigenstandig met nieuwe voorstellen voor een nieuw politiebestel moet komen.

Rectificatie

In het bericht `Politie kan grote aanslag niet aan' (29 augustus, pagina 3) wordt de AIVD Algemene Inlichtingen- en Opsporingsdienst genoemd. De afkorting staat voor Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.