Pastafarians in opstand

Het besluit van enkele Amerikaanse staten om naast de evolutietheorie ook de theorie van het `intelligent design' te onderwijzen, heeft satirische tegenreacties uitgelokt.

Jonge mensen hebben er recht op te weten hoe het leven op aarde is ontstaan. Onder druk van religieus geïnspireerde politici willen enkele Amerikaanse staten er daarom toe overgaan om naast de evolutietheorie ook de theorie van het intelligent design te onderwijzen. Leerlingen kunnen dan zelf kiezen welke opvatting het beste bij hen past, die van Darwin of die van de schepping zoals beschreven in de bijbel.

Maar wacht nou eens even, zien de Amerikanen niet allerlei belangrijke dingen over het hoofd? Waar is bijvoorbeeld de aandacht voor de theorie van het flying spaghetti monster, die met zijn pastavormig aanhangsel alles schiep wat wij kunnen zien en voelen? Bobby Henderson, die zichzelf omschrijft als `een bezorgde Amerikaanse burger', schreef een geëmotioneerde open brief aan de Kansas School Board die eerder besloot intelligent design tot een gelijke status met Darwins evolutietheorie te verheffen. Waarom, zo vraagt Henderson zich af, kunnen leerlingen in Kansas slechts kennisnemen van één theorie van intelligent design?

Henderson zegt de spreekbuis te zijn van meer dan tien miljoen gelovigen (een groep die zich ook wel pastafarians noemt) die geloven dat een vliegend spaghettimonster het heelal heeft geschapen. Naar verluidt ziet deze schepper eruit als een kluwen al dente gekookte spaghetti, met twee gehaktballen en twee ogen op steeltjes. Het opperwezen manipuleert wetenschappelijke instrumenten om de mens te doen geloven dat de aarde ouder is dan hij in werkelijkheid is.

Henderson pleit voor een eerlijk wetenschappelijk onderwijs op de scholen: eenderde van de tijd voor intelligent design, eenderde voor flying spaghetti monsterism en tot slot eenderde voor ,,logisch gissen op basis van een overweldigende hoeveelheid waarneembare aanwijzingen'', zoals Henderson Darwins evolutietheorie aanduidt.

Leuk bedacht, maar maakt Henderson zich nu niet zelf schuldig aan ellebogenwerk? Waar is bijvoorbeeld de aandacht in het curriculum voor de theorieën van het reDiscovery Institute? Die zusterorganisatie van het intelligent-designbolwerk Discovery Institute deed wetenschappelijk onderzoek en kwam tot de conclusie dat het periodiek systeem van chemische elementen van Mendeljev op de schop moet. Chemical design, een systeem op basis van de elementen aarde, water lucht en vuur, is volgens het instituut een beter alternatief. Het probleem met de tabel van Mendeljev is dat er sinds 1869 voortdurend aan is gesleuteld. ,,De waarheid is constant'', zeggen de onderzoekers van reDiscovery, dus weg met Mendeljev. ,,Chemische periodiciteit is maar een theorie en er zijn ook andere theorieën'', zegt pastoor en vader Ray Bummer op de website van het instituut.

Daar houdt het echter nog niet op. Deze maand meldde de Amerikaanse internetkrant The Onion dat wetenschappers van het Evangelical Center for Faith-Based Reasoning hebben ontdekt dat de algemeen geaccepteerde zwaartekrachtwet van Newton niet deugt. De theorie is feitelijk gebaseerd op grote leemten in onze kennis en kan daarom niet kloppen, zeggen zij. Als alternatief presenteerden de evangelische wetenschappers onder leiding van dominee Gabriel Burdett de nieuwe theorie van het intelligent vallen. ,,Voorwerpen vallen niet omdat er een of andere zwaartekracht op werkt, maar omdat een hogere intelligentie, zeg God, ze naar beneden duwt'', aldus Burdett. De proponenten van de intelligent vallen-theorie baseren zich op een letterlijke interpretatie van de bijbel. Er zijn vele fenomenen die niet door de gangbare wereldse zwaartekrachttheorie verklaard kunnen worden, aldus het bericht in The Onion. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor wonderen zoals hoe engelen kunnen vliegen, hoe Jezus opsteeg naar de hemel en hoe Satan viel toen hij uit het paradijs werd verbannen.

Burdett: ,,Anti-val natuurkundigen theoretiseren al decennialang over de elektromagnetische kracht, de zwakke kernkracht, de sterke kernkracht en de zogeheten zwaartekracht. En ze wringen zich in allerlei bochten om die vier in één kracht te verenigen. Maar lezers van de bijbel weten al eeuwen wat deze enkele universele kracht is: Zijn naam is Jezus.''

Burdett en zijn companen willen niet zo ver gaan te eisen dat de zwaartekrachttheorie voortaan geweerd wordt op alle scholen. Maar ze vinden wel dat scholieren kennis moeten kunnen nemen van beide kanten van de zaak. ,,Dan kunnen ze zelf een overwogen beslissing nemen'', aldus Burdett, ,,We willen immers het beste onderwijs voor de kinderen in Kansas.''

www.venganza.org; www.re-discovery.org; www.theonion.com

    • Sander Voormolen