Ontwerp voor een Iraakse grondwet

Artikel 1: De Republiek Irak is een onafhankelijke, soevereine natie en het regeringssysteem is een democratische, federale, vertegenwoordigende (parlementaire) republiek.

Artikel 2: Islam is de officiële religie van de staat en is een fundamentele bron van wetgeving.

a: Geen wet kan worden doorgevoerd die in tegenspraak is met de onbetwiste grondbeginselen van de islam.

b: Geen wet kan worden doorgevoerd die in tegenspraak is met de principes van democratie [..]

Artikel 3: Irak is deel van de islamitische wereld en zijn Arabische bevolking is deel van de Arabische wereld.

Artikel 14: Irakezen zijn gelijk voor de wet zonder discriminatie wegens sekse, etniciteit, nationaliteit, afkomst, kleur, religie, sekte, geloof, opinie of sociale of economische status.

Artikel 29: De familie is het fundament van de maatschappij en de staat moet haar bestaan en ethische en religieuze waarde verzekeren.

Artikel 36: De staat waarborgt, zolang het de publieke orde en zedelijkheid niet schendt:

1: De vrijheid van meningsuiting op alle manieren.

2: De vrijheid van pers, publicatie, media en verspreiding.

3: De vrijheid van vergadering en vreedzaam protest wordt bij wet geregeld.

Artikel 47: De federale wetgevende autoriteit bestaat uit de Raad van vertegenwoordigers (parlement) en de Raad van de Unie.

Artikel 59: De Raad van Vertegenwoordigers heeft de volgende taken:

1: Federale wetgeving.

2: Toezicht op het functioneren van de uitvoerende autoriteit [..]

Artikel 64: De federale uitvoerende autoriteit bestaat uit de president van de republiek en het kabinet [..]

Artikel 68: De Raad van Vertegenwoordigers kiest de president van de republiek [..]

Artikel 74: De president machtigt de kandidaat van de parlementaire meerderheid om een kabinet te vormen [..]

Artikel 85: De rechterlijke macht is onafhankelijk [..]

Artikel 116: Iedere provincie of meer heeft het recht om een regio te vestigen gebaseerd op een verzoek om een referendum [..]

Artikel 118/1: De regeringen van regio's hebben het recht om wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke bevoegdheden uit te oefenen in overeenstemming met deze grondwet behalve in wat is opgesomd als exclusieve bevoegdheden van de federale autoriteiten (dat wil zeggen met name buitenlands beleid, nationale defensiepolitiek en het beheer van olie en gas uit bestaande bronnen).

Een Engelstalige tekst is te vinden op http://news.bbc.co.uk/