Kabinet trekt aanzienlijk meer geld uit voor sport

Het kabinet trekt tot 2010 jaarlijks 96 miljoen euro uit voor sport. Daarna gaat dat bedrag omhoog naar 98 miljoen euro. Dat staat in de sportnota van staatssecretaris van Sport, Clémence Ross-Van Dorp, die volgende week vrijdag in de ministerraad wordt behandeld. Een woorvoerder van het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het vanochtend uitgelekte nieuws bevestigd.

De overheidsuitgaven aan sport gaan daarmee significant omhoog, want het huidige budget binnen de begroting van VWS bedraagt 67 miljoen euro. De toename is opmerkelijk gelet op de bezuinigingen die het kabinet de laatste twee jaar heeft doorgevoerd.

Uit de sportnota blijkt dat het accent in de uitgaven wordt gelegd op vijf onderdelen: integratie allochtonen, talentontwikkeling, meer bewegen en ondersteuning van coaches en scheidsrechters. Wat de integratie betreft hebben staatssecretaris Ross-Van Dorp en minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) afgelopen vrijdag reeds besloten 50 miljoen euro te reserveren om allochtone jongeren te stimuleren aan sport te doen. Ross-Van Dorp wil allochtone jongeren vooral via buurtwerk, school en jeugdzorg in contact brengen met sportverenigingen. Daarnaast komt er geld beschikbaar voor scholing van begeleiders bij sportclubs.

Om mensen meer te laten bewegen en overgewicht te bestrijden, komt er een Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Daarbij worden het onderwijs, de gemeenten en provincies nauw betrokken.

De nadruk in de sportnota op coaches is overeenkomstig de wens van Charles van Commenée, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF. Hij heeft bij zijn aanstelling gepleit voor meer investeringen in coaches, een categorie die in zijn ogen zwaar werd onderschat, maar wel garant staat voor een hoog sportniveau in Nederland.

En dat past weer in het streven van NOC*NSF Nederland bij de Olympische Spelen structureel tot de toptien te laten behoren. Die wens, blijkt uit de sportnota, wordt gedeeld door het kabinet, onder voorwaarde dat investeringen moeten lonen. Dus krijgen alleen sporten met reële perspectieven op een plaats bij de wereldtop financiële steun.

Het kabinet wil in samenwerking met NOC*NSF en de belangenvereniging NL.Coach een fonds opzetten waaruit 75 coaches steun krijgen. Die moeten zich inzetten voor de sporten waarmee Nederland succesvol kan zijn. De coaches zouden bij verschillende sporten inzetbaar moeten zijn. Met Joop Alberda, een van de oprichters van NL.Coach en voormalige technisch directeur van NOC*NSF, zijn daarover reeds oriënterende gesprekken gevoerd.