`Ik wil besturen'

VVD'er Corneilje neemt afscheid van het parlement. Hij verzette zich vaak tegen de waan van de dag.

Verliest de VVD-fractie in de Tweede Kamer haar gematigde gezicht? Clemens Cornielje (47) is er zelf niet bang voor. ,,Er zal vast wel iemand anders komen die die rol op zich gaat nemen. In iedere groep heb je mensen nodig met historisch besef, ook in de fractie.''

Cornielje is Kamerlid sinds 1994 maar zelf rekent hij qua ervaring liever terug tot 1983. In dat jaar werd hij fractiemedewerker. Morgen verlaat hij de Tweede Kamer. Cornielje wordt commissaris van de Koningin in Gelderland. ,,Na jaren Kamerlidmaatschap ben ik toe aan besturen.''

Cornielje, onder meer woordvoerder onderwijs en binnenlandse zaken, werd zowel bij de formatie van het eerste Kabinet-Balkenende als bij samenstelling van het huidige kabinet gepasseerd. Beide keren moest hij wijken voor nieuwkomer Annette Nijs. ,,De eerste keer dacht ik: ik vind óók dat er meer vrouwen in het openbaar bestuur moeten. Ik vond het alleen zuur dat ik daardoor persoonlijk plaats moest maken.''

Bij de vorming van het kabinet Balkenende-II, begin 2003, had Cornielje opnieuw op een kabinetspost gerekend. Opnieuw werd Nijs staatssecretaris van Onderwijs. ,,Die keer was ik veel teleurgestelder. Er waren al heel veel vrouwen in dit kabinet benoemd, dus die reden ging niet langer op.'' Vanaf dat moment, zegt Cornielje, ,,stond ik open voor een functie buiten de Tweede Kamer''.

Als fractieveteraan was Cornielje de laatste jaren kritisch als zijn eigen partij zich naar zijn smaak te veel door de waan van de dag liet leiden. Bijvoorbeeld toen Ayaan Hirsi Ali via een motie het stichten van islamitische scholen wilde tegengaan, of toen zijn fractie zich na jarenlange steun tegen het vmbo keerde. ,,Ik heb het vmbo mede tot stand gebracht en ben er nog altijd trots op. ''

Cornielje heeft zich, zegt hij, altijd proberen te verzetten tegen een verharding van het politieke klimaat. ,,Onder liberalisme versta ik dat we verdraagzaam zijn ten opzichte van religieuze en culturele minderheden. Daar hoort bijvoorbeeld ook bij dat ouders het recht hebben een school te kiezen die past bij hun geloof.''

    • Guus Valk