Ethiopië noemt EU partijdig

De Ethiopische regering beschuldigt de Europese Unie ervan een aandeel te hebben gehad in de rellen, waarbij veertig doden vielen, na de controversiële verkiezingen drie maanden geleden.

De beschuldiging volgt op een EU rapport vorige week waarin over grove onregelmatigheden bij de verkiezingen wordt gesproken. ,,De verkiezingen verliepen niet volgens internationale maatstaven'', zei vorige week Ana Gomes, hoofd van de EU-waarnemers bij de verkiezingen. Bereket Simon, de invloedrijke minister van Informatie, noemde daarop de EU vooringenomen: ,,Het rapport toont duidelijk aan dat Gomes en de Europese Unie sympathie hadden voor de oppositie''. Deze verklaring werd zaterdag gevolgd door de beschuldiging van Berekets ministerie dat de EU heeft bijgedragen aan de rellen na de verkiezingen.

Premier Meles Zenawi veroordeelde het rapport vanmorgen: ,,De verklaring [van de EU] laat in mijn ogen zien dat de missie erger bleek te zijn dan een farce. We zullen [..] zien hoe we het pakket aan leugens en insinuaties dat het vuilnis in dit rapport karakteriseert, kunnen blootleggen.''

Direct na de verkiezingen lekte een intern rapport uit van de Europese Unie waarin waarnemers zeiden dat in de stembureaus waar zij aanwezig waren de eerste uitslagen wezen op een grote overwinning van de oppositie. De Ethiopische regering zag in het lek een poging van de EU de oppositie te steunen. Sindsdien zijn de relaties met de EU belabberd geweest.

Ethiopië deed bij de Nederlandse regering haar beklag over het optreden van Rob Vermaas, de Nederlandse ambassadeur die tegelijkertijd hoofd van de EU in Ethiopië was. De Ethiopische regering maakte zich vooral boos over een paginabrede foto in een krant in Addis Abeba van twee Nederlandse diplomaten die vriendelijk praatten met leden van de oppositie onder de kop: `Relaties aanhalen'. Deze foto werd gemaakt tijdens een feestje ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Nederlandse ambassadegebouw.

Na de eerste berichten over fraude brak er in juni in het hele land onrust uit, waarbij in de hoofdstad Addis Abeba tenminste veertig doden vielen. Tienduizenden vermeende oppositieaanhangers werden opgepakt. De regering stelde de oppositie verantwoordelijk voor de onrust. Volgens vele waarnemers probeerde de oppositie juist de door studenten geïnstigeerde protesten te voorkomen. Engeland schortte als protest tegen het harde optreden van ordetroepen 36 miljoen dollar aan ontwikkelingshulp op.

Hoewel het eindresultaat nog steeds niet bekend is, heeft de regeringspartij van Zenawi volgens de officiële uitslagen de meerderheid behaald. De EU-opstelling staat in sterk contrast met die van Amerikaanse verkiezingswaarnemers. Die hebben zich onthouden van een veroordeling. Of de harde EU-verklaring wordt gevolgd door sancties is onwaarschijnlijk. Martti Ahtisaari, speciale VN-afgevaardigde voor de Hoorn van Afrika, zei dit weekeinde tijdens bezoek aan Addis Abeba dat de omstreden verkiezingen niet tot sancties moeten leiden: ,,Wat er ook is gebeurd, moet niet worden gepolitiseerd''.