D66: `Vast bedrag voor kunst op tv'

D66 gaat ervoor pleiten in de nieuwe omroepwet een vast bedrag voor te schrijven dat de omroep moet besteden aan kunst en cultuur. Om hoeveel geld het gaat, is nog niet bekend.

Eén ding wilde Bert Bakker, mediawoordvoerder van D66, wel beloven tijdens het debat zondagmiddag in Paradiso in Amsterdam over kunst en cultuur op de televisie. In de kabinetsplannen voor de omroep worden zoveel bedragen vastgelegd voor programmasoorten als nieuws, opinie en educatie – waarom niet ook een gefixeerd bedrag voor kunstprogramma's? ,,Daar heb ik geen enkele moeite mee,'' antwoordde Bakker, mede-samensteller van de kabinetsplannen. ,,Maar dan moet men niet door sluw gedrag allerlei programma's tot kunst bestempelen die daar niets mee te maken hebben.''

Welk bedrag hij zou willen fixeren, kon Bakker na het debat nog niet zeggen. ,,Er komt geen extra geld,'' zei hij. ,,Misschien moet het gewoon hetzelfde zijn als wat nu aan kunst wordt besteed.'' Bakker zegde toe dat hij het voorstel dit najaar ter tafel zal brengen tijdens de discussie in de Tweede Kamer over de nieuwe mediawet.

De suggestie voor een gefixeerd bedrag kwam van Ferry Houter

man, kroonlid van de raad van toezicht van de publieke omroep en een prominent VVD-er. Houter-

man wist ook wel waar extra geld vandaan kan komen: van de Wereldomroep, die jaarlijks 40 à 50 miljoen euro kost. Hij noemde het ,,van de gekke'' dat Nederland zich nog steeds het voortbestaan van een Wereldomroep veroorlooft. ,,Voorzover er in dit internet-tijdperk nog behoefte aan is, kan de NOS daarin voorzien.''

Het kabinetsplan vanaf 2008 schrijft geen vast percentage voor kunstprogramma's meer voor, en maakt het budget voor dit genre afhankelijk van de reclame-inkomsten. Bakker hield vol dat de NPS als werkmaatschappij kan voortbestaan, voor het maken van cultuur- en minderhedenprogramma's en als ,,kraamkamer'' voor nieuwe programma's. Alleen voor de NPS als aparte omroep biedt het nieuwe bestel geen ruimte meer. Er kan zelfs tot een fusie van de NPS en de NOS worden besloten – zoals vroeger, toen de kunsttaken aan de NOS waren toebedeeld. Bakker liet echter onbesproken dat het kabinet een deel van het NPS-budget (44 miljoen euro) al aan andere programmacategorieën heeft toebedeeld. Cees Vis van de raad van bestuur van de publieke omroep noemde Bakkers opmerking na afloop dan ook ,,flauwekul''.

De in het debat zwaar belaagde Bakker speelde tijdens de discussie de bal herhaaldelijk terug naar de omroepvertegenwoordigers, die volgens hem voortdurend kiezen voor programma's met hoge kijkcijfers en kunst en cultuur zo zelf tot ,,ondergeschoven kind'' hebben gemaakt. Zo had men, aldus Bakker, het weggevallen eredivisievoetbal op zondagavond kunnen vervangen door kunstprogramma's: ,,Maar nee, in Hilversum legt men liever een voetbalveld aan. Waarom zou je je zó moeten laten perverteren door de reclame-inkomsten?'' Vis wees erop dat de omroep nu eenmaal tot taak heeft een breed publiek te bereiken. Volgens hem is het kabinetsplan voor de kunstsector ,,zwaar killing''. Hij schaarde zich daarmee achter het gisteren gepresenteerde rapport van onderzoekbureau Berenschot, waarin wordt voorspeld dat de omroep minder kunst en cultuur gaat uitzenden, waardoor op den duur ,,het culturele bewustzijn in Nederland wordt uitgehold.''

    • Henk van Gelder