UWV vraagt om onderzoek rijksrecherche (Gerectificeerd)

De uitkeringsinstantie UWV heeft de rijksrecherche gevraagd een onderzoek in te stellen naar beschuldigingen van de ontslagen directeur J. de Jonge aan het adres van de organisatie.

De Jonge verzette zich eerder deze week voor de kantonrechter tegen het verzoek van UWV om de arbeidsrelatie te beëindigen wegens een vertrouwensbreuk. Volgens hem zou de ware reden van zijn ontslag zijn gelegen in de huisvestingsaffaire van UWV: in 2004 leidde de luxe inrichting van het nieuwe hoofdkantoor tot het vertrek van topman T. Joustra.

Er zou echter veel meer aan de hand zijn, aldus De jonge. Bestuursleden zouden persoonlijk hebben geprofiteerd van winsten; er zou 18 miljoen euro zijn verdwenen bij een voorganger van het UWV, SFB; en bij de huur van een vestiging in Almere zouden zich witwaspraktijken hebben voorgedaan. Ook zou UWV de regels voor aanbesteding hebben ontweken door afspreken met de Rotterdamse burgemeester Opstelten over een vestiging in zijn stad. Meer algemeen zou UWV te dure adviseurs inschakelen en veel te veel kantoorruimte huren.

,,De aantijgingen hebben het UWV en het bestuur zo in diskrediet gebracht, dat we vinden dat we naar dit middel moeten grijpen om de beweringen uit de wereld te helpen'', lichtte een woordvoerster van het UWV het besluit toe de rijksrecherche in te schakelen.

De raad van bestuur heeft bovendien de hoofdofficier van justitie in Amsterdam gevraagd de eerste drie beschuldigingen te onderzoeken. Daarnaast heeft het UWV in overleg met minister De Geus van Sociale Zaken besloten nog een eigen extern onderzoek te laten doen over het al dan niet naleven van Europese aanbestedingsregels bij de huur van een kantoor in Rotterdam.

De Geus heeft gisteren aan de Tweede Kamer geschreven dat in het verweerschrift van de directeur beweringen staan ,,die de relatie tussen UWV en het ministerie raken''. Volgens de minister was na een gesprek met UWV-voorzitter Linthorst de conclusie dat er behoefte is om meer informatie naar boven te halen via een extern onderzoek. Binnen vier weken moet volgens het UWV duidelijk zijn wie het externe onderzoek zal uitvoeren.

UWV voert onder meer de WAO en de WW uit. De organisatie is ontstaan uit een fusie van de vijf oude uitvoeringsorganisaties GAK, Cadans, USZO, GUO en SFB. De komende jaren verdwijnt bij UWV bijna de helft van de 22.000 arbeidsplaatsen. Ongeveer 800 UWV'ers gaan over naar de Belastingdienst.

Rectificatie

In het artikel UWV vraagt om onderzoek Rijksrecherche (27 en 28 augustus, pagina 3), staat dat het UWV is ontstaan uit een fusie van vijf organisaties. Dat is niet geheel juist. De zesde fusiepartner was het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv), de beleidsinstantie voor de vijf genoemde uitvoeringsorganisaties.