Pensioen na scheiding

In deze rubriek heb ik al een paar keer gelezen dat het bij verdeling van pensioen na echtscheiding belangrijk is wanneer de scheiding plaatsvond. Mijn ex-man en ik zijn in 1962 getrouwd en in 1980 gescheiden. Omdat ik achterbleef met drie kleine kinderen kon ik niet gaan werken. Later heb ik wel allerlei baantjes gehad, maar geen pensioen opgebouwd. Volgend jaar word ik 65. Het ziet ernaar uit dat ik alleen AOW krijg, terwijl mijn ex-man een heel goed pensioen krijgt. We waren bijna twintig jaar getrouwd. Kan ik daar helemaal geen rechten aan ontlenen? In de eerste jaren van ons huwelijk was ik nota bene kostwinner, omdat hij nog studeerde.

(B.C.)

Uitgerekend de generatie vrouwen die gescheiden is in een periode waarin de meeste getrouwde vrouwen fulltime huisvrouw waren, heeft geen recht op pensioenverdeling. Wie gescheiden is na 1 mei 1995 heeft recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Wie gescheiden is tussen 1981 en 1995 komt hiervoor soms in aanmerking. Maar wie gescheiden is voor 1981, vist achter het net. Het betreft hier zo'n 30.000 alleenstaande vrouwen. Hun belangen worden behartigd door de stichting Recht op Recht voor 1981. In het verleden is gebleken dat er niet meer getornd kan worden aan de pensioenrechten van de ex-partners van deze vrouwen. Daarom pleit de stichting nu voor een noodwet, waarin geregeld is dat deze vrouwen een aanvullende pensioenuitkering krijgen. Maar of dat lukt is zeer de vraag. Voor meer informatie kunt u terecht bij de stichting Recht op Recht voor 1981, Van Speijkstraat 39, 2518 EV Den Haag.

U hebt dus geen recht op een deel van het ouderdomspensioen van uw man, maar misschien wel op een nabestaandenpensioen als uw ex-man overlijdt. Hiervoor hanteert ieder pensioenfonds andere regels. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met het pensioenfonds waaraan uw ex deelnam in de tijd dat u nog getrouwd was.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenkwesties

    • Wilma van Hoeflaken