Pensioen mee of niet?

Binnenkort verander ik van baan. Ik heb twaalf jaar pensioenopbouw in een eindloonregeling. Mijn nieuwe werkgever heeft een beschikbarepremieregeling. Ik mag mijn huidige pensioenopbouw meenemen naar de nieuwe regeling. Wat adviseert u?

(W.v.C.)

Zelf zou ik die twaalf jaar opbouw lekker laten staan bij het oude fonds. Bij een beschikbarepremieregeling hangt de hoogte van het pensioen af van het beleggingsresultaat. Dat betekent dat die twaalf jaar opbouw geweldig kan renderen, maar u kunt ook geld verliezen.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenkwesties

    • Wilma van Hoeflaken