Optreden paus `werkt' beter dan europarlementariërs 1

De vrouwvriendelijke kardinaal Ratzinger heeft in zijn nieuwe functie als paus een belangrijke bijdrage geleverd aan de strijd tegen het moslimterrorisme door islamitische leiders er in Keulen amicaal toe op te roepen het extremisme actiever te bestrijden. Dat is een belangrijke bijdrage aan de toekomst van de Europese Unie, waarvoor de Europese Commissie het desbetreffende evenement best een flink aantal miljoenen euro subsidie had kunnen geven. Dat de Commissie in feite heeft volstaan met een subsidie van niet meer dan anderhalf miljoen euro voor de Keulse jongerendagen, komt ongetwijfeld doordat `sommige europarlementariërs' te veel verdienen en een te groot beslag op het budget leggen.

Voor Europese cursussen in multicultureel condoomgebruik en propaganda voor het homohuwelijk zouden diezelfde parlementariërs best het tienvoudige gedoneerd willen zien en vooral een verhoging van hun presentiegelden zou hun warme belangstelling genieten.

Is het niet aandoenlijk te zien hoe volkomen wereldvreemde europarlementariërs in de weer zijn om het zinkende schip van hun postmoderne Europa te redden, terwijl een goed geïnformeerde paus het zijne bijdraagt tot het Europa van de werkelijke toekomst waarin, zoals hij zei, veel afhangt van de kunst het islamitische extremisme te neutraliseren? In de herfst zal de paus volgens plan Istanboel bezoeken. Die reis op zich is al een subsidie van anderhalf miljoen euro waard. Laat europarlementariërs zich in de komkommertijd liever met belangrijkere zaken bezighouden!

    • Ben Hoffschulte Leuven