Onderzoek paroxetine betreft alleen de eerste weken

In NRC Handelsblad van 22 augustus wordt op basis van een Noors onderzoek bericht over een mogelijk verhoogde zelfmoordkans bij het antidepressivum Seroxat (werkzame stof: paroxetine). Vooralsnog zijn er verschillende wetenschappelijke redenen om het resultaat als niet definitief te beschouwen. Artsen wegen bij een depressie de voor- en nadelen van het voorschrijven van een antidepressivum af. Een depressie gaat immers zelf al met een verhoogd suïciderisico gepaard. Een antidepressivum is juist geschikt deze suïcidaliteit en andere klachten van de depressie te verbeteren. Daarbij is het een algemene ervaring met antidepressiva dat in het begin van de behandeling soms de suïcidaliteit toeneemt. Patiënten kunnen hierop letten en worden door hun arts in het begin ook minstens eens per twee weken gecontroleerd. Voor gebruikers van paroxetine is het belangrijk te weten dat het Noorse onderzoek alleen de eerste weken van het paroxetine-gebruik betreft. Een patiënt die op paroxetine is ingesteld doet er verstandig aan om dit middel niet zelf te staken. Onthoudingsverschijnselen of een terugval in de depressie kunnen het gevolg zijn. Overleg met de voorschrijvende arts is de aangewezen weg.

    • Dr. P.F.J. Schulte
    • Geneesmiddelencommissie Ggz Noord-Holland Noord