Nieuw geluid over vogelpest bij hobbykippen

Pluimveearts Plantema (NRC Handelsblad, 18 augustus) beschrijft dat trekvogels, als ze pluimvee zien lopen, neerstrijken, contact maken en verder vliegen. Dit is waarschijnlijk de eerste publicatie van een dergelijke waarneming. De Raad voor de Dierenaangelegenheden, de Raad voor het Landelijk Gebied, Bureau Berenschot en een veterinair congres over vogelpest vonden, op grond van de ervaringen in 2003, dat hobbydieren een volgende keer met rust gelaten konden worden. Plantema echter weet: ziektes als vogelgriep beginnen altijd bij een kleine groep hobbymatig gehouden dieren, waarna het virus zich verspreidt naar de commerciële pluimveehouderij. Voorzover ik weet is dit verschijnsel nog nooit in de wetenschap beschreven. Wel dat commerciële kippen, hobbykippen, varkens, wilde vogels en mensen vanuit de intensieve pluimveehouderij besmet zijn.

Ondanks Plantema's spectaculaire waarnemingen blijft een probleem voor de ophokplicht dat vogelpest volgens de FAO, voorzover bekend, altijd door mensen en spullen is overgebracht. Hobbykipdeskundige Ringnalda zegt dat de verspreiding in Rusland dan ook de doorgaande weg volgt.

Een ander probleem is dat gedragsbioloog prof. Piersma geen trekvogels uit Zuid-Rusland kent die op ons land vliegen. Brussel noemde het trekvogelrisico niet voor niets ,,zo goed als onbestaand voor de EU''.

Tot slot komen virussen, volgens de Wageningse immunoloog prof. Van Muiswinkel, in de intensieve pluimveehouderij in een gespreid bedje. Men houdt dan ook grote aantallen weinig levensvatbare kippen onder barre omstandigheden. Door alle contacten lijkt deze houderij op een grote reageerbuis waarin griepvirussen naar hartelust kunnen muteren tot vogelpestvirussen.

Overigens heeft Plantema gelijk: beleid moet `evidence based' zijn.

    • Jeroen van Rooijen Pluimvee-Etholoog