Kustwacht hervormd

De Nederlandse Kustwacht wordt hervormd, zo heeft het kabinet gisteren besloten. Na de hervorming zal de informatiepositie van het Kustwachtcentrum in Den Helder zijn versterkt. De Kustwacht krijgt de onvoorwaardelijke zeggenschap over overheidsvliegtuigen en -vaartuigen die voor kustwachttaken zijn ingezet. De minister van Defensie krijgt de verantwoordelijkheid voor de inzet van personeel en middelen. Ook laat het kabinet onderzoeken of er een nieuwe rijksbrede rederij kan komen voor het beheer van overheidsschepen.