Hoe groen en duurzaam zijn de biobrandstoffen? 1

De laatste weken wordt er veel gesproken en geschreven over het feit dat Nederland zou achterlopen bij het nemen van maatregelen om het gebruik van biologische brandstoffen te bevorderen. Nederland voldoet niet aan de Europese streefgetallen en heeft daarvoor zelfs een standje gekregen van de Europese Commissie. Iedereen papegaait nu iedereen na bij de roep om een actief beleid.

Volgens een onderzoek van de Cornell Universiteit is de productie van biobrandstoffen vanuit energie-oogpunt echter ,,not sustainable''. In andere woorden, de productie van ethanol en biodiesel kost meer energie dan het oplevert. De onderzoekers hebben dat vrij nauwkeurig berekend en het hele traject van de teelt van de benodigde gewassen tot en met het eindproduct. Voor de productie van ethanol geldt dat als dit gebeurt met behulp van maïs er 29 procent meer energie ingaat dan eruit komt. Voor gras en houtachtige biomassa zijn de (negatieve) cijfers respectievelijk 45 en 57 procent. Bij de productie van biodiesel gelden vergelijkbare cijfers. Als we biodiesel maken met behulp van sojabonen, gaat er 27 procent meer energie in dan eruit komt en bij zonnebloemen is de verhouding nog ongunstiger: 118 procent in de min.

Verder is er een studie van de Gentse Universiteit, waarin wordt gesteld dat biobrandstof niet voor 100 procent groen is, omdat er bij de productie van de grondstoffen soja en koolzaad milieuvervuilende meststoffen, pesticiden en landbouwvoertuigen nodig zijn.

Eerdere studies wijzen op andere beperkende factoren, zoals het grondgebruik. Punt is dat je enorme oppervlaktes landbouwgrond nodig hebt om substantiële hoeveelheden biobrandstoffen te produceren. Grond die in ieder geval in West-Europa nauwelijks te vinden is, of te duur is voor dit soort teelten.

    • Arie van Genderen